Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4. СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Однією з важливих умов існування і розвитку людського сус-пільства є підготовка молодого покоління до самостійного життя, передача йому накопичених знань і практичних умінь попередніх поколінь. Якби підростаюча молодь не освоювала і не використо-вувала знання попередніх поколінь, уміння і навики суспільного трудового досвіду, а починала все спочатку, то людство топталося б на місці. Оволодіння знаннями і навиками до праці забезпечує ак-тивну участь у виробництві матеріальних благ в промисловості і в сільському господарстві. Кожне нове покоління творчо сприймає і засвоює не тільки наукові знання і практичні уміння з різних га-лузей, які необхідні в трудовій діяльності, але й переконання, ідеї, принципи моральності, естетичні ідеали, культурну спадщину. Пе-редача накопичених знань і суспільно-трудового досвіду – найваж-ливіша суспільна функція, яка здійснюється через виховання, осві-ту, навчання.

В процесі всього історичного розвитку людське суспільство за-вжди надавало великого значення вихованню у своїх членів певних властивостей і якостей, тому постійно прагнуло додати цьому про-цесу організованість і спрямованість.

На сьогодні наука повсюдно стає продуктивною силою суспіль-ства, могутнім чинником прискорення науково-технічного прогресу, тому відбувається швидке зростання кількості людей, що бажають і прагнуть здобути вищу освіту.