Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.15. Історичні передумови становлення органічного удобрення в землеробстві України : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.15. Історичні передумови становлення органічного удобрення в землеробстві України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Формування удобрення як традиційної цілісної системи про-йшло складний шлях. У ранній період вирощування зернових куль-тур хлібороби спиралися виключно на природну родючість грунту. Виняток становив етап в історії хліборобства лісової і лісостепової зон, коли доводилось повалені стихією чи сокирою дерева спалюва-ти і тим самим підживлювати, а заодно обробляти грунт. Але тут спа-лення деревини розумілося не як удобрення грунту. Усвідомлення корисної для урожаю ролі попелу прийшло для селянина емпірично, у процесі вирощування зернових культур на вирубно-вогневих пло-щах. Набуті знання уже звільняли селянина від повної залежності від природних даних грунту, а тим самим похитнули містичну сис-тему уявлень і поглядів. Можна припустити (Павлюк С. П., 1991), що активне усвідомлене підживлення грунту попелом передувало внесенню в грунт гною і припадало на етнічній території України на I тис. н. е. У цей період зростає продуктивність хліборобського виробництва, з’являються найпростіші орні знаряддя, стабілізуєть-ся демографічний фактор. Стаціонарні укріплені і неукріплені по-селення стають нормальним явищем. Довкола них вирощують ріль-ничі культури, впорядковуються сіножаті, пасовища тощо.

Можна вважати, що у цей період було звернено увагу на пожив-ні якості гною. При заліжній і перелоговій системах землеробства, коли до виснажених ділянок не повертаються, або повертаються че-рез тривалий час, однією з умов забезпечення безперервного виро-щування зернових необхідна була наявність величезних просторів.

Введення до спеціальності агрономія

Часто розорювались пасовища і навіть площі, на яких утримували худобу. Угноєні під час стійла худоби ділянки давали добрий вро-жай. Емпіричний хліборобський досвід формував раціональні хлі-боробські знання (Павлюк С.П., 1991).

Стаціонарний спосіб життя, що існував у середині I тис. н. е. на більшості слов’янських територій, детермінував інтенсифікацію рільничого виробництва. За допомогою тяглової орної техніки роз-орювали значні площі новини. Можливо, саме тоді хлібороб збагнув корисність попелу і гною, які спорадично застосовувались на хлібо-робських полях.

Л. Нідерле термін “гній” вважає загальнослов’янським, а похо-дження його виводить від слова “гнити”, тобто перегнивання рос-линних решток (Niderle L., 1921).

Але щоб ввести підживлення грунту гноєм у певну систему агро-технічного процесу, потрібен був тривалий час. Для цього необхідно було реорганізувати господарство і створити технічні умови для за-готівлі гною. Тобто необхідно було стаєнне стаціонарне утримання свійських тварин.

Зведення приміщень для стаціонарного утримання великої ро-гатой худоби, коней активно захищалось феодальною державою і диктувалося не лише функцією збору удобрення для поля, новими соціальними відносинами, які виникли при розкладі родового ладу і виділен