Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.13. Забруднення атмосферного повітря і заходи боротьби з ним : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.13. Забруднення атмосферного повітря і заходи боротьби з ним


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Головним забруднювачем атмосфери є дим, який викидають мільйони труб опалювальних печей електростанцій, заводів і фа-брик. Крім того, в атмосферу надходять різні радіоактивні частин-ки, утворені під час роботи електростанцій та випробування ядерної

2. Поняття про агрономію

зброї. Великим забруднювачем атмосфери є двигуни внутрішнього згоряння. На транспорт і стаціонарні енергетичні установки при-падає більш як половина всіх викидів забруднювальних речовин. Тільки 270 млн автомобілів у всіх країнах світу за рік викидають в атмосферу понад 200 млн т окису вуглецю і приблизно 50 млн т різних вуглеводнів. Джерелами забруднення атмосфери є лісові по-жежі, діючі вулкани, тютюнопаління тощо.

Сьогодні атмосфера вміщує приблизно 28 млн т пилу, який поновлю-ється один раз у два роки. З цієї кількості пилу близько 1млн т має косміч-не походження. Майже чверть світових забруднень повітряного океану припадає на США. Тільки в 1968 р. з основної території США (без Аляски і Гавайських островів) було викинуто в атмосферу 214 млн т шкідливих аерозолів.

Сьогодні в пилогазових викидах промисловості вчені налічують близько 140 токсичних речовин. Більшість з них не має ні запаху, ні кольору і не відразу проявляє токсичну дію на природу. Це, так би мовити, своєрідний «заряд» сповільненої дії. До них належать різ-номанітні органічні розчинники, альдегіди тощо. В атмосферу дуже часто попадає вулканічний дим та попіл.

Різні гази і тверді частинки, потрапивши в атмосферу, по-різному впливають на умови погоди. Зокрема, вони поглинають час-тину променистої енергії, що надходить до атмосфери ззовні. Крис-талики солей стають ядрами конденсації і беруть участь у процесах утворення різних видів опадів, оскільки водяна пара конденсується на гігроскопічних кристаликах солей та інших завислих у повітрі частинках.

Радіаційне значення пилу, завислого в атмосфері, досить велике. Він, насамперед, зменшує кількість сонячних променів, що доходять до земної поверхні; з іншого ж боку, за рахунок розсіювання збіль-шується кількість розсіяної радіації і цим частково компенсується зменшення надходження прямої сонячної радіації. Пил іноді може значно змінити спектральний склад сонячної радіації. Нагрітий со-нячними променями пил нагріває атмосферу. Він також зменшує земне випромінювання, а значить і втрату тепла діяльною поверх-нею.

Крім космічного (близько 100 т за добу) і вулканічного пилу, найбільшою складовою запилення атмосфери, особливо нижніх її шарів, є пил земного походження: це дрібні уламки гірських порід, грунтові частинки, дрібні рештки рослинних і тваринних організмів,

Введення до спеціальності агрономія

спори рослин (піднімаються в атмосферу висхідними потоками і ви-храми), сольовий пи