Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.5. Проміжні та ущільнені посіви : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.5. Проміжні та ущільнені посіви


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Вегетаційний (син.: ювенільний) період – це частина теплої пори року, протягом якої за агрометеорологічними умовами (три-валість дня, інтенсивність і спектральний склад сонячної радіації, тепловий режим, вологість ґрунту тощо) відбувається вегетація всіх видів рослин. Вегетаційний період визначається між датами стійко-го переходу температури повітря через 5 С навесні і восени. Веге-таційний період вміщує безморозний період, обмежується датами відновлення вегетації та припинення вегетації озимих і плодових культур.

Культури, які займають поле протягом більшої частини вегета-ційного періоду, називаються основними. Після збирання багатьох

Введення до спеціальності агрономія

з них за наявності вологи в ґрунті можна вирощувати рослини для одержання додаткової продукції.

Проміжними називають культури, які вирощують в інтервалі часу, вільного від вирощування основних культур сівозміни. За ра-хунок таких посівів з однієї площі протягом року можна мати два, а на зрошуваних землях – і три врожаї, що підвищує коефіцієнт ви-користання сонячної радіації, в результаті чого продуктивність гек-тара землі зростає в півтора-два рази. При цьому грунт значно до-вше перебуває під покривом рослин, які синтезують органічну масу. Більше половини її залишається у ґрунті у вигляді післязбиральних і кореневих (рослинних) решток, що активізують мікрофлору, роз-кладаються на легкодоступні поживні речовини, поліпшують агро-фізичні властивості, відновлюють родючість ґрунту та підвищують урожайність сільськогосподарських культур.

Під час вирощування двох урожаїв у рік поле зайняте рослинами з ранньої весни до пізньої осені, а за вирощування озимих проміж-них – ще й узимку. Постійна наявність снігового покриву позитив-но впливає на фізичні властивості ґрунту, міграцію солей у ньому та мікроклімат приземного шару повітря.

Під покривом проміжних посівів грунт менше висушується, за-хищений від прямих сонячних променів, створюється підвищена вологість у приземному шарі атмосфери. Особливо сприятливий вплив рослин на ґрунти південних районів, які часто перегрівають-ся. Спостереженнями підтверджено, що влітку температура ґрунту під рослинним покривом післяжнивних культур на 10–20 С нижча, ніж у полі чистого пару. Помірна температура і слабке провітрюван-ня створюють у рослинному травостої потрібну вологість затінення, яке в два-три рази більше порівняно з відкритими площадками. Все це посилює життєдіяльність корисної мікрофлори, поліпшує газо-обмін і підвищує ефективність добрив.

Проміжні культури у сівозмінах – надійний захід контролю-вання бур’янів, шкідників і хвороб сільськогосподарських рослин. Їх знищують під час обробітку ґрунту під другий урожай і догля-ду за посівами. Бур’яни, крім того, біологічно пригнічуються про-міжними посівами і с