Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Виникнення землеробської техніки : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.3. Виникнення землеробської техніки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Ріст чисельності населення, яке отримало більш сталу і неза-лежну від екологічних криз економічну базу, привело до міграції древніх землеробів у пошуках зручних для сівби земель. Міграційні рухи відбувалися в напрямку від вододілів вниз за течією рік. Саме так і відбувалося заселення землеробськими племенами долин Дво-річчя, Амудар’ї, Інди, Хуанхе, а можливо, і Нілу. Тут мігруючі пле-мена знаходили подібні умови для заняття рослинництвом, як, на-приклад, в долині Нілу.

Введення до спеціальності агрономія

Особливістю гідролічного режиму Нілу є сувора періодичність розливів. Восени вода заливає величезні прибережні простори, за-лишаючи після спадання шар надзвичайно родючого мулу, товщина якого досягає на сьогодні 10 м. Неабияке значення мають і пороги у верхній течії Білого Нілу та в Нубії. Вони слугують природними загатами, що сприяють подовженню періоду високого стояння ніль-ських вод.

Найбільш примітивною системою зрошення в Єгипті є басейно-ва, впроваджена, очевидно, ще в архаїчні часи, а на сьогодні зустрі-чається відносно рідко.

Лиманне землеробство за умов рівнини, в долині ріки, залишив-шись за формою таким же, що й раніше в передгір’ях, приводить до необхідності почати іригаційні роботи. Спочатку вони охоплювали лише ближчі до Нілу улоговини, потім розповсюдились на більш віддалені райони, доступні для зрошення самовпливом. Це, в свою чергу, спонукало до необхідності проведення робіт по спорудженню каналів, штучних водосховищ, регулюванню річного стоку.

Приблизно таким же чином складалась і історія колонізації Дво-річчя, за тим виключенням, що Тигр і Євфрат не мають такого по-стійного характеру як Ніл. Розливи цих порожистих рік, приносячи родючий мул, одночасно спричиняли повені. Характер гідрологіч-ного режиму рік повинен був дуже рано передбачити необхідність великого обсягу іригаційних робіт, що почалися тут відразу після заселення території. У всякому разі, умови для широкого розпо-всюдження лиманного землеробства в Дворіччі були обмежені. Так, нижня течія рік була дуже заболоченою і, як свідчать древні доку-менти, поля за відсутності догляду швидко заростали бур’янами і підвищувалась концентрація солей в грунтовому розчині. Все це повинно було сприяти більш ранньому з’явленню, ніж в Єгипті, і більш бурхливому розвитку грунтообробних знарядь.

Як і в країнах Древнього Сходу, первісне землеробство на території Середньої Азії базувалось на використанні природно-зволожених ділянок на лиманах Амудар’ї та інших рік, а також в їх заплавах. Але вже в 3-2 тис. до н.е. розпочинається епоха зрошення (штучної подачі води на поля).

Одночасно з цим відбувається створення оазисних ландшафтів, використання місцевих, менш крупних водних джерел. Обидва ці процеси поступово призводять до збезлісення ландшафту і вторин-ного засолення грунтів.

2. Поняття про агрономію

Активне збезлісення території призвело в рух піски. Очевидно, саме з ц