Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. Виникнення землеробства : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.2. Виникнення землеробства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Виникненню землеробства передував тривалий період розвитку полювання і збирання. Така форма господарства справила досить іс-тотний перетворюючий вплив на довкілля (Новиков Ю. В., 1959).

На ранній стадії палеоліту допотопна людина поряд із збиран-ням займалася полюванням, що мало велике господарське значення в забезпеченні її повноцінним білком, а в кінцевому підсумку – мож2. Поняття про агрономію

ливості розвитку головного мозку. Збирання ж вимагає більших ви-трат часу і дає відносно небагато харчів, до того ж, як правило, низь-кокалорійних. Саме тому полювання займало важливе місце в житті гомінід (Дж. ван Лавик-Гудолл, 1974). Уже в ранньому палеоліті люди починають полювати на крупних тварин.

Здавався спочатку парадоксальним факт полювання на самих великих тварин слабко озброєної людини древньокам’яного сто-ліття, та насправді він має достатньо просте пояснення. Справа в тому, що в епоху палеоліту люди не мали в своєму розпорядженні досконалої мисливської техніки (лук, списокидалка, пастки), що до-зволяло б ефективно добивати тварин, які швидко рухаються. Ве-ликі тварини, зокрема мамонти, більш повільні й безпечні у зв’язку з практичною відсутністю ворогів – хижаків. Полювання на них, за умов використання загінних методів, ям-пасток і, накінець, вогню, цілком ефективне.

Не підлягає сумніву, що протягом тривалих періодів своєї істо-рії людина була всього лише незначною ланкою сталих біоценозів. В положенні такої ланки вона мала можливість, поряд з іншими чле-нами ценозу, вилучати із системи деякий надлишок вироблюваної нею енергії у вигляді плодів рослин і тварин. Племена, що полюва-ли на крупних тварин в середніх широтах, за певний проміжок часу могли спричинити істотну зміну складу біоценозів (Будыко М. И., 1980).

Мисливцю палеоліту вдалося істотно змінити не тільки склад біоценозів, але певною мірою і увесь ландшафт. Так, використання вогню аборигенами Австралії і Тасманії в мисливських цілях про-тягом декількох тисячоліть призвело до створення на цих територі-ях штучного середовища. Те саме можна сказати і про африканські племена, особливо на півночі континента ( Кларк Дж. Д. , 1977). Лю-дина, як складова екосистеми, уже в ранньому палеоліті виступає як сила, що її регулює (Кабо В. Р., 1980). Навіть дуже незначний вплив на екосистему, що синхронно повторюється впродовж тривалих періодів часу, призводить до збільшення амплітуди коливань – до явища, подібного до резонансу, в кінцевому підсумку – до катастро-фічного руйнування, екологічної кризи.

Екологічні кризи в історії людства – не виключення, а постійне явище. Одна з таких криз, спричинена мисливською діяльністю лю-дини впродовж декількох тисячоліть і посилена кліматичними змі-нами, відбулася в кінці палеоліту. Виснаження мисливських запасів

Введення до спеціальності агрономія

крупн