Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1. Методичні поради до вивчення теми : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

1.1. Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

1.1.1.   Загальні поняття про облік та його роль у системі управ-ління.

1.1.2.   Види господарського та бухгалтерського обліку.

1.1.3.   Функції бухгалтерського обліку та вимірники, що в ньому використовуються.

1.1.4.   Об’єкти і предмет бухгалтерського обліку.

1.1.5.   Метод бухгалтерського обліку та його елементи.

1.1.1. Загальні поняття про облік та його роль у системі

управління

На кожному підприємстві поряд з менеджерами завжди є не менш чисельний штат облікових працівників. Для менеджерів ро-бота бухгалтерів часто буває надзвичайно складною і незрозумілою, але вона виявляється вкрай потрібною, оскільки виробництво не може ефективно функціонувати як без умілого управління, так і без чіткого бухгалтерського обліку. Це, мабуть, добре розуміли єгиптя-ни, що засвідчує папірус ІІІ тисячоліття до нашої ери, в якому наве-дена інформація про оплату будівництва колодязя: писар мав таку ж зарплату, як і начальник загону із 25 осіб і була вона вищою від отримуваної вільнонайманим робітником у 1,4 рази [3].

Облік потрібен як на великих, так і на малих підприємствах. Ринкові взаємовідносини настільки складні й багатогранні, що ко-жен підприємець, який займається бізнесом, не може обійтись без упорядкованих записів господарських операцій навіть без огляду на необхідність складання звітності, яку теж обов’язково треба по-давати у визначені терміни і установи.

За крилатим висловом засновника подвійної бухгалтерії Луки Пачолі (1445–1517 рр.) «Купець повинен уміти рахувати гроші. У того, хто це робити не вміє, вони розлітаються як мухи!» — при-ховано глибокий смисл [16]. Отож, для успішного бізнесу кожний підприємець повинен налагодити чіткий облік своєї діяльності і мати уявлення про ті економічні процеси, які виникають на під-приємстві. Тобто володіти певною правдивою, об’єктивною, своє-часною та оперативною інформацією для прийняття оптимальних управлінських рішень. Саме таку інформацію і надає облік.

Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно розши-рює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов’язані з під-приємницт