Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ <span lang=UK style='mso-ansi-language: UK'>СТУДЕНТІВ.ОЦІНКА НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ У БАЛАХ : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.ОЦІНКА НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ У БАЛАХ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

 

Модуль, елемент модуля     Вид контролю           Кількість заліко-вих балів

Модуль І. Основи теорії бухгалтерського обліку

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

Теоретично-практична частина:

Лекції  Відвідування  0,25

Практичні заняття     Усне опитування      0,1-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,05-0,1

Індивідуаль-ні завдання       Виконання індивідуального розрахункового завдання    0,3-0,4

 

            Виконання рефератів           0,3-0,4

Тема 2. Бухгалтерський баланс

Теоретично-практична частина:

Лекції  Відвідування  0,25

Практичні заняття     Усне опитування      0,1-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,05-0,1

Практичні заняття     Усне опитування      0,1-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,05-0,1

Індивідуаль-ні завдання       Виконання індивідуального розрахункового завдання    0,3-0,4

 

            Виконання рефератів           0,3-0,4

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Теоретично-практична частина:

Лекції  Відвідування  0,25

Лекції  Відвідування  0,25

Практичні заняття     Усне опитування      0,1-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,05-0,1

Практичні заняття     Усне опитування      0,1-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,05-0,1

Практичні заняття     Усне опитування      0,1-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,05-0,1

Порядок і критерії оцінювання знань студентів. Оцінка навчальних модулів у балах

 

Індивідуаль-ні завдання       Виконання індивідуального розрахункового завдання    0,3-0,4

 

            Виконання рефератів           0,3-0,4

Тема 4. Оцінювання та калькуляція

Індивідуаль-ні завдання       Виконання індивідуального розрахункового завдання    0,3-0,4

 

            Виконання рефератів           0,3-0,4

Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку

Індивідуаль-ні завдання       Виконання індивідуального розрахункового завдання    0,3-0,4

 

            Виконання рефератів           0,3-0,4

Модульна контрольна робота за темами 1–5        Теоретичні питання (2 х 0,4) - (2 х 0,5)      0,8-1

 

            Тести (10 х 0,3) - (10 х 0,4)  3-4

 

            Розрахункове завдання        3-5

Разом балів за Модуль 1.     12-18

Модуль 2. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Тема 6. Облік необоротних активів

Теоретично-практична частина:

Лекції  Відвідування  0,25

Практичні заняття     Усне опитування      0,2-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,05-0,1

Індивідуаль-ні завдання       Виконання індивідуального розрахункового завдання    0,7-1,0

 

            Виконання рефератів           0,7-1,0

Тема 7. Облік запасів

Теоретично-практична частина:

Лекції  Відвідування  0,13

Практичні заняття     Усне опитування      0,2-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,05-0,1

Індивідуаль-ні завдання       Виконання індивідуального розрахункового завдання    0,7-1,0

 

            Виконання рефератів           0,7-1,0

Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

Теоретично-практична частина:

Лекції  Відвідування  0,12

Практичні заняття     Усне опитування      0,2-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,05-0,1

Порядок і критерії оцінювання знань студентів. Оцінка навчальних модулів у балах

 

Індивідуаль-ні завдання       Виконання індивідуального розрахункового завдання    0,7-1,0

 

            Виконання рефератів           0,7-1,0

Тема 9. Облік фінансових інвестицій

——

Тема 10. Облік власного капіталу

Теоретично-практична частина:

Лекції  Відвідування  0,25

Практичні заняття     Усне опитування      0,2-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,05-0,1

Індивідуаль-ні завдання       Виконання індивідуального розрахункового завдання    0,7-1,0

 

            Виконання рефератів           0,7-1,0

Тема 11. Облік зобов’язань

Теоретично-практична частина:

Лекції  Відвідування  0,13

Практичні заняття     Усне опитування      0,2-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,05-0,1

Індивідуаль-ні завдання       Виконання індивідуального розрахункового завдання    0,4-1,0

 

            Виконання рефератів           0,7-1,0

Тема 12. Облік праці, її оплпти та соціального страхування

персоналу

Теоретично-практична частина:

Лекції  Відвідування  0,12

Практичні заняття     Усне опитування      0,2-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,05-0,1

Практичні заняття     Усне опитування      0,2-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,05-0,1

Індивідуаль-ні завдання       Виконання індивідуального розрахункового завдання    0,7-1,0

 

            Виконання рефератів           0,7-1,0

Модульна контрольна робота за темами 6–12      Теоретичні питання (2 х 0,25) - (2 х 0,5)    0,5-1,0

 

            Тести (10x0,25) - (10x0,4)    2,5-4,0

 

            Розрахункове завдання        5,8-8,5

Разом балів за Модуль 2.     20-30

Порядок і критерії оцінювання знань студентів. Оцінка навчальних модулів у балах

 

Модуль 3. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінансових результатів та фінансова звітність

Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства

Теоретично-практична частина:

Лекції  Відвідування  0,13

Практичні заняття     Усне опитування      0,2-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,06-0,1

Індивідуаль-ні завдання       Виконання індивідуального розрахункового завдання    0,2-0,5

 

            Виконання рефератів           0,4-0,5

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів

Теоретично-практична частина:

Лекції  Відвідування  0,12

Практичні заняття     Усне опитування      0,2-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,06-0,1

Індивідуаль-ні завдання       Виконання індивідуального розрахункового завдання    0,27-0,5

 

            Виконання рефератів           0,4-0,5

Тема 15. Фінансова звітність

Теоретично-практична частина:

Лекції  Відвідування  0,25

Практичні заняття     Усне опитування      0,2-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,06-0,1

Практичні заняття     Усне опитування      0,2-0,3

 

            Понятійний диктант 0,05-0,1

 

            Вирішення практичного завдання  0,06-0,1

Модульна контрольна робота за те-мами 13–15  Теоретичні питання (2 х 0,25) - ( (2 х 0,5) 0,5-1,0

 

            Тести (10 х 0,1) - (10 х 0,2)  1,0-2,0

 

            Розрахункове завдання        2,69-3,5

Разом балів за Модуль 3.     8-12

Всього балів   40-60

Підсумковий контроль         20-40

Загальна кількість залікових балів   60-100

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік» здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю знань.

Порядок і критерії оцінювання знань студентів. Оцінка навчальних модулів у балах

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Для допус-ку до іспиту за результатами поточного контролю студент повинен отримати не менше ніж 60 балів.

Критерії підсумкового контролю

 

Оцінка за

шкалою

ECTS  Оцінка за 100-бальною шкалою     Оцінка за 5-бальною шкалою

A         86-100            5 (відмінно)

вс        71-85  4 (добре)

DE       60-70  3 (задовільно)

FX       35-59  2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

F          34 і менше      2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

Окрім оцінювання вище перелічених видів робіт, студенти мо-жуть отримати додаткову кількість балів (не більше 20 балів) за під-готовку наукової студентської роботи з дисципліни та виступити з нею на студентській науковій конференції, при цьому індивідуаль-ні завдання студентом можуть не виконуватись (за погодженням з провідним викладачем).

Результати підсумкового семестрового контролю знань зано-сяться до залікової книжки студента та до заліково-екзаменаційної відомості.