Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
15.3. Термінологічний словник : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

15.3. Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відобра-жає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

Бухгалтерська звітність — звітність, що складається на під-ставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Звіт про власний капітал — звіт, який відображає зміни у скла-ді власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звіт про фінансові результати — звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Звіт про рух грошових коштів — звіт, який відображає надхо-дження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підпри-ємства у звітному періоді.

Примітки до фінансових звітів — сукупність показників і по-яснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінан-сових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними по ложеннями (стандартами).

Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить ін-формацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух гро-шових коштів підприємства за звітний період.

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність