Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
14.1.Методичні поради до вивчення теми : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

14.1.Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

14.1.1. Критерії визнання та класифікація доходів.

14.1.2. Облік доходів діяльності підприємства.

14.1.3. Облік фінансових результатів.

14.1.1. Критерії визнання та класифікація доходів

Методичні засади формування інформації в бухгалтерському об-ліку про доходи, затверджені П(С)БО 15 «Дохід». Критерії визна-ння та умови відображення в обліку доходів наведені на рис. 14.1.

Доходи

 

Критерії визнання:

-          збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства);

-          оцінка доходу може бути достовірно визначена

 

Умови відображення в обліку: доходи відображаються в момент виникнення, неза-лежно від дати надходження або сплати грошових коштів

 

Критерії визнання застосовуються: до кожної операції окремо;

до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій)

Рис. 14.1. Критерії визнання та умови відображення в обліку доходів відповідно до П(С)БО 15 «Доходи»

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів

Необхідною умовою обліку доходів є здійснення їх класифікації за видами доходів (рис. 14.2).

Класифікація доходів

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -загальний дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків

Інші операційні доходи - інші доходи від операційної діяльності підприємства, крім виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми штр