Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
13.1.Методичні поради до вивчення теми : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

13.1.Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

13.1.1. Поняття та класифікація витрат.

13.1.2. Облік витрат операційної діяльності.

13.1.3. Облік витрат фінансової та інвестиційної діяльності.

13.1.4. Розкриття інформації у фінансовій звітності.

13.1.1. Поняття та класифікація витрат

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» витрати — зменшен-ня економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять для зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або роз-поділу власниками) за звітний період. Критерії визнання витрат до-цільно вивчити за допомогою рис. 13.1.

Важливою умовою ведення бухгалтерського обліку витрат є класифікація витрат. П(С)БО 16 «Витрати» спрямовує користува-чів інформації, перш за все, на класифікацію витрат за видами ді-яльності (рис. 13.2).

Тема 13. Облік витрат діяльності

Критерії визнання витрат

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку у момент їх виникнення, незалежно від часу, надходження і сплати грошей одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань

Витратами звітного періоду визначаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені

Рис.13.1. Поняття та критерії визнання витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»

Модуль III. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінан. результатів та фінан. звітність

Витрати відповідно до діяльності підприємства

 

Витрати звичайної діяль-ності - витрати будь-якої ос-'новної діяльності підприєм-ства, а також операції, що її забезпечують