Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
11.1.1 Поняття зобов’язань та їх класифікація. : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

11.1.1 Поняття зобов’язань та їх класифікація.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

11.1.2. Облік довгострокових зобов’язань.

11.1.3. Поняття та класифікація поточних зобов’язань.

11.1.4. Облік поточних зобов’язань.

11.1. Методичні поради до вивчення теми 11.1.1. Поняття зобов’язань та їх класифікація

Відповідно до П(С)БО 2 «Баланс»: зобов’язання — заборгова-ність підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і пога-шення якої, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підпри-ємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Вивчаючи теми, перш за все, необхідно визначити критерії ви-знання та класифікацію зобов’язань (рис. 11.1).

Класифікація та умови визнання довгострокових зобов’язань наведені на рис. 11.2.

Відповідно до Господарського кодексу України суб’єкти госпо-дарювання — юридичні особи — мають право отримувати банківські кредити довгострокового характеру, умови надання яких наведено на рис. 11.3.

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Зобов  -   заборгованість   підприємства,   яка   виникла

внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди

Класифікація зобов’язань:

 

Критерії визнання:

зобов’язання

визнається,

якщо його

оцінка може

бути

достовірно

визначена та

існує ймовір-

ність зменшен-

ня

економічних

вигод у

майбутньому

внаслідок його

погашення

 

Довгострокові зобов’язання - зобов’язання, які повинні бути погашені протягом більше як дванадцять місяців з дати балансу, або про-тягом періоду більшого ніж один опера-ційний цикл з дати балансу, якщо він більше два-надцяти місяців

Поточні зобов’язання — зобов’язання, які бу-дуть погашені протягом операційного циклу під-приємства або повинні бути погашені протя-гом дванадцяти міся