Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
10.1.Методичні поради до вивчення теми : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

10.1.Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

10.1.1. Поняття та складники власного капіталу.

10.1.2. Порядок формування та облік статутного капіталу.

10.1.3. Облік пайового, додаткового та резервного капіталу.

10.1.4. Розкриття інформації у фінансовій звітності.

10.1.1. Поняття та складники власного капіталу

Відповідно до П(С)БО 2 «Баланс», власний капітал — це части-на в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань .

Складники власного капіталу наведені на рис. 10.1.

При вивченні теми доцільно визначити, що відповідно до Ци-вільного кодексу України для створення підприємства — юридичної особи — його учасники повинні розробити установчі документи — це, перш за все, затверджений учасниками статут або засновниць-кий договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з Господарським кодексом України статут повинен міс-тити відомості про його найменування і місцезнаходження, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управ-ління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та лік-відації суб’єкта господарювання, а також інші відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта господарювання, які передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Власний капітал

 

Статутний капітал

 

Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства

 

 

 

Пайовий капітал

 

Сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими доку-ментами

 

 

 

Додатковий

вкладений

капітал

 

Сума, на яку вартість реалізаці