Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Термінологічний словник : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

9.2. Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Дисконт — сума перевищення вартості погашення боргових цінних паперів над їх собівартістю.

Довгострокові фінансові інвестиції — фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

Дочірнє підприємство — підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Еквіваленти грошових коштів — короткострокові фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у певні суми грошових коштів, які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Метод участі в капіталі — метод обліку фінансових інвести-цій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збіль-шується або зменшується на суму збільшення або зменшення част-ки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

Поточні фінансові інвестиції — інвестиції на строк, що не пе-ревищує одного року, які можна вільно реалізувати в будь-який мо-мент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

Премія — сума перевищення собівартості боргових цінних па-перів над вартістю їх погашення.

Спільна діяльність — господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.

Фінансові інвестиції — активи, які утримуються підприєм-ством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Тема 10. Облік власного капіталу