Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.1. Методичні поради до вивчення теми : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

8.1. Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

8.1.1.   Документування та облік касових операцій.

8.1.2.   Документування та облік коштів на рахунках в банках та інших грошових коштів.

8.1.3.   Класифікація та оцінка поточної дебіторської заборгова-ності.

8.1.4.   Облік поточної дебіторської заборгованості.

8.1.5.   Узагальнення інформації у фінансовій звітності.

8.1.1. Документування та облік касових операцій

Відповідно до Положення про ведення в Україні, каса — це при-міщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також при-ймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, ка-сових документів.

При вивченні теми необхідно з’ясувати загальні положення про-ведення касових операцій:

•          Виходячи з потреби прискорення обігу готівко вих коштів і своє часного їх надходження до кас банків підприємствами, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, уста-новлюються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки).

•          Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режи-му і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касо-вих оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, уста-

240

 

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням платіжних карток, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів

Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником