Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.1. Методичні поради до вивчення теми. : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

7.1. Методичні поради до вивчення теми.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

7.1.1.   Поняття, класифікація та оцінка запасів.

7.1.2.   Документування та облік руху виробничих запасів.

7.1.3.   Порядок формування виробничої собівартості та облік го-тової продукції.

7.1.4.   Документування та облік руху товарів.

7.1.5.   Узагальнення інформації у фінансовій звітності.

7.1.1.Поняття, класифікація та оцінка запасів

Відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» запаси включаються до складу оборотних активів, тобто активів, які призначені для реа-лізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу. При вивченні теми необхідно звернути увагу на критерії визнання запасів та їх класифікацію, які наведені на рис. 7.1.

Важливою умовою обліку запасів є визначення їх оцінки при надходженні, вибутті та на дату балансу (рис. 7.2).

Для відображення операцій з надходження запасів доцільним є вивчення складників первісної вартості запасів відповідно до П(С) БО 9 «Запаси» (рис. 7.3).

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). Для всіх одиниць бухгалтерського об-ліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови ви-користання, застосовується тільки один із методів вибуття запасів, який вибирається підприємством самостійно (таблиця 7.1).

212

 

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

Запаси

Критерії визнання запасів активом:

-          існує імовірність того, що підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням;

-          вартість запасів може бути достовірно визначена

Класифікація для цілей бухгалтерського обліку:

Власні запаси:

-          виробничі запаси: сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара, будівельні матеріали та інші матеріали, призначені для сп