Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВІД АВТОРІВ : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

ВІД АВТОРІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Навчальний посібник з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для необлікових спеціальностей) підготовлений з метою надання допо-моги студентам щодо опанування цієї дисципліни, яка вивчається за кредитно-модульною системою навчання. Ця дисципліна охоплює 15 тем, які розподілені на три модулі.

Для кращого сприйняття матеріалу дисципліни рекомендуємо звернути увагу на структуру навчального посібника за кожною те-мою, де виділено:

•          назву теми і перелік питань, які розглядаються в ній;

•          методичні рекомендації;

•          методичні поради до вивчення теми;

•          плани практичних занять з переліком питань для вивчення і об-говорення та умови завдань;

•          перелік питань для самостійного вивчення;

•          завдання для самостійного виконання та домашні зав дання;

•          завдання для індивідуальної роботи;

•          теми рефератів;

•          інформаційні джерела.

По закінченні вивчення кожного модуля передбачається контр-ольна робота, яка включає два теоретичних питання, тести та розрахункове завдання.

Відповідно до структури навчального посібника передбачено по-рядок і критерії оцінювання знань студентів.

Протягом семестру студент отримує залікові бали за кожним видом робіт. Загальна сума балів, накопичена протягом семестру, дорівнює 60 балів (теоретично-практична частина, індивідуальні завдання і модульна контрольна робота). Окрім перелічених видів робіт, студент може отримати додаткові бали за підготовлені на-укові доповіді на гуртки, наукові студентські конференції, за вико-нання завдань самостійної роботи. Підсумковий контроль — іспит — дорівнює 40 балам. Тобто загальна кількість — 100 балів.

Бажаємо Вам успіхів в опануванні дисципліни «Бухгалтерський облік»!