Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.1. Методичні поради до вивчення теми : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

6.1. Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

6.1.1.   Класифікація, критерії визнання та оцінка основних засобів.

6.1.2.   Документування та облік руху основних засобів.

6.1.3.   Порядок нарахування та облік амортизації основних засобів.

6.1.4.   Поняття та облік інших необоротних матеріальних активів.

6.1.5.   Поняття та облік нематеріальних активів.

6.1.6.   Розкриття інформації у фінансовій звітності.

6.1.1. Класифікація, критерії визнання та оцінка основних засобів

Відповідно до П(С)БО2 «Баланс» необоротні активи — це всі активи, що не є оборотними, тобто активи, призначені для вико-ристання або погашення протягом періоду більше одного року, або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік. До нео-боротних активів відносяться активи:

—        нематеріальні активи;

—        незавершене будівництво;

—        основні засоби;

Модуль II. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань

—        довгострокові біологічні активи;

—        довгострокові фінансові інвестиції;

—        довгострокова дебіторська заборгованість;

—        відстрочені податкові активи;

—        інші необоротні активи;

Вивчаючи облік основних засобів, перш за все, необхідно ви-значити критерії визнання та класифікацію основних засобів (рис. 6.1).

Складники первісної вартості основних засобів наведені відпо-відно до П(С)БО 7 «Основні засоби» на рис. 6.2.

 

£

 

Основні засоби

 

1

 

 

 

Критерії визнання активом:

-          існує імовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод внаслідок використання;

-          вартість може бути достовір-но визн