Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Тематика індивідуальних завдань : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

5.3. Тематика індивідуальних завдань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Завдання 13 (для індивідуальної роботи).

1.         Скласти план проведення інвентаризації товарів в магазинах

підприємства, виходячи з умов, що всі матеріально відповідальні

особи повинні один раз на рік виходити у відпустку з повною пе-

редачею цінностей, а також не менше одного разу на рік необхідно

зробити несподівану планову перевірку з метою контролю за їх ді-

яльністю та забезпеченням збереження власності підприємства.

На підприємстві працюють:

Бондаренко В.Ю., зав. магазином «Галантерея».

Вільхова Н.П., зав. магазином «Одяг».

Смірнова С.В., зав. магазином «Взуття».

Петренко О.Л., зав. магазином «Господарчі товари».

Смутна К.Б., зав .магазином «Канцтовари».

Рог П.І. зав., магазином «Трикотаж».

2.         Оформити розпорядження керівника на проведення інвента-

ризації товарів і тари в магазині «Взуття». Комісія у складі : голова

— економіст Васильєва О.М., члени комісії — бухгалтер Сидорчук

А.О., менеджер Ніколаєв В.П. Матеріально відповідальна особа —

Смірнова С.В. виходить у відпустку з повною передачею цінностей

продавцю Нагай В.Р. Розпорядження керівника підприємством за

№ 35 від 4 квітня ___р. Час початку інвентаризації — 4.04.        р. о

9-00, закінчення 5.04.___р. о 17-00. До бухгалтерії матеріали інвен-таризації передати не пізніше 8-00 , 6.04.___р.

Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку

Теми рефератів

1.         Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та облікова політика підприємства.

2.         Проблеми удосконалення обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва.

3.         Правове і методологічне забезпечення бухгалтерського обліку.

4.         Огляд нормативно-правових актів з питань організації бух-галтерського обліку.

5.         Автоматизація бухгалтерського обліку, як одне з найважливі-ших питань організації облікового процесу.

6.         Особливості організації обліку в акціонерних товариствах та товариствах з обмеженою відповідальністю.

7.         Особливості організації обліку на малих підприємствах та ви-користання його даних в управлінні.

8.         Особливості організації обліку на спільних підприємствах та використання його даних в управлінні.

Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24.