5.2. Питання для самопідготовки і самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Питання та завдання для самостійної роботи студентів

1.         Як класифікуються бухгалтерські регістри?

2.         Який порядок організації книжно-журнальної форми бухгал-терського обліку?

3.         Який порядок організації журнально-ордерної форми бухгал-терського обліку?

4.         Який порядок організації автоматизованої форми бухгалтер-ського обліку?

5.         Який порядок організації меморіально-ордерної форми бухгал-терсь кого обліку?

6.         Що таке комп’ютерна технологія організації бухгалтерського обліку?

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

7.         Ознайомитися зі структурою і функціями органів управління бухгалтерського обліку в Україні.

8.         Перспективи вдосконалення форм бухгалтерського обліку в сучасних умовах.

Завдання 12 (для самостійної роботи). Скласти графік до-кументообігу операцій каси в національній валюті з урахуванням таких вимог: назви і номера кожної форми документа, його призна-чення, в які терміни, в якій кількості і ким складається, хто підпи-сує, коли і куди надається, хто його одержує, перевіряє та обробляє, на підставі чого зроблено записи в документ.