Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.1. Методичні поради до вивчення теми : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

5.1. Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

5.1.1.   Документація, її суть і значення, вимоги до змісту та оформлення документів.

5.1.2.   Класифікація бухгалтерських документів та організація документообігу.

5.1.3.   Інвентаризація, її значення, види та порядок проведення.

5.1.4.   Регістри бухгалтерського обліку, техніка облікової реє-страції.

5.1.5.   Форми бухгалтерського обліку, характеристика обліково-го циклу підприємства.

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

5.1.6.   Способи виправлення помилок у бухгалтерському обліку.

5.1.7.   Облікова політика підприємства.

5.1.1. Документація, її суть і значення, вимоги до змісту та оформлення документів

У цій темі закінчується розгляд елементів методу бухгалтерсько-го обліку, які відносяться до першої групи — виявлення інформації або первинне спостереження — і складається з «документування» та «інвентаризації».

Особливістю бухгалтерського обліку є суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськими операціями, що здійсню-ються на підприємстві.

Для забезпечення такого спостереження кожну господарську операцію обов’язково оформляють відповідним документом — від латинського слова, що означає свідоцтво, доказ.

Загальне визначення первинного документа наведено у ст. 1 За-кону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [21].

Порядок документального оформлення господарських операцій та вимоги щодо складання документів регламентується Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

Значення документів та документації в господарській діяльнос-ті підприємства багатогранне:

1.         Документація відіграє важливу роль в управлінні діяльністю

підприємства.

У формі відповідних документів (наприклад, платіжних дору-чень, касових ордерів, нарядів, вимог тощо) даються розпоряд-ження на здійснення господарських операцій (перерахування або видачу коштів, відп