Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Тематика індивідуальних завдань : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

4.3. Тематика індивідуальних завдань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Завдання 11 (для індивідуальної роботи). Визначити первіс-ну вартість придбаних основних засобів; фактичну собівартість придбаних матеріалів; фактичну собівартість виготовленої готової продукції та одиниці продукції. Скласти калькуляцію виробничої собівартості виготовленої продукції.

Умова завдання

1.         Підприємство придбало виробниче обладнання вартістю 14800

грн, крім того, ПДВ. Витрати з доставки обладнання — 360 грн, крім

того, ПДВ; витрати на встановлення обладнання — 200 грн;

Об’єкт основних засобів введено в експлуатацію за первісною вартістю — ?

2.         На підприємство надійшли матеріали, які призначені для ви-робництва — 12000 грн, крім того, ПДВ; перераховано автотран-спортному підприємству за доставку матеріалів — 420 грн, крім того, ПДВ, і нараховано заробітну плату працівникам за розвантаження матеріалів — 200 грн; здійснені нарахування на заробітну плату, на соціальні заходи згідно з чинним законодавством — 76 грн. Матері-али оприбутковано на складі.

3.         У ІІІ кварталі п.р. на підприємстві:

 

—        відпущені зі складу та використані на виробництво готової продукції сировина і матеріали за купівельними цінами — 12000 грн; ТЗВ, що припадають на списані у виробництво матеріали — 1500 грн;

—        нараховано заробітну плату основним робітникам виробницт-ва — 3000 грн;

—        здійснені нарахування на заробітну плату на соціальні заходи згідно з чинним законодавством — 1141 грн;

—        нараховано амортизацію виробничого обладнання — 569 грн;

—        списано, згідно з розрахунком, загальновиробничі витрати на собівартість виробленої готової продукції — 2500 грн;

—        надійшла на склад і оприбуткована готова продукція (3 тис. одиниць) за обліковими цінами на суму 21000 грн.

Витрати за планом: сировина і матеріали — 11000 грн; заробітна плата основним робітникам — 3100 грн; нарахування на заробітну плату та на соціальні заходи — 1179 грн; амортизація виробничого обладнання — 570 грн; загальновиробничі витрати — 2000 грн; ви-пуск продукції — 2900 одиниць.

Тема 4. Оцінювання та калькуляція

Теми рефератів

1.         Проблеми оцінки активів, капіталу і зобов’язань

2.         Склад статей калькуляції торговельного підприємства

3.         Склад статей калькуляції промислового підприємства (за ви-дами виробництва).

4.         Склад статей калькуляції підприємств, які виконують роботи та надають послуги (за видами діяльності).

Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 21, 22