Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.1. Методичні поради до вивчення теми : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

4.1. Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

4.1.1.   Суть і значення оцінки у бухгалтерському обліку.

4.1.2.   Види оцінки та види вартості, принципи оцінки об’єктів обліку.

4.1.3.   Поняття про калькулювання та собівартість, види витрат і види собівартості.

4.1.4.   Методи калькулювання та види калькуляцій.

4.1.1. Суть і значення оцінки у бухгалтерському обліку

У темі продовжується розгляд елементів методу бухгалтерсько-го обліку — другої його частини, яка називається «вартісним вимі-рюванням» і складається з «оцінки» та «калькуляції».

Оцінювання як процес ведення бухгалтерського обліку передба-чає порядок оцінки господарських засобів, джерел їх формування,

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

доходів, витрат і фінансових результатів (інакше — об’єктів обліку) для відображення їх у обліку.

Він має велике значення для всього облікового процесу, реаль-ності звітності й аналізу діяльності підприємства з метою одержання об’єктивних висновків та ефективного управління підприємством.

Загалом, під оцінкою слід розуміти науково обґрунтовану дум-ку суб’єкта обліку про вартість об’єкта, що ним оцінюється.

Пригадаємо, що облік вивчає різноманітні об’єкти (основні за-соби, грошові кошти, капітал, різні зобов’язання тощо) й ті зміни, що відбуваються з вищеозначеними об’єктами в результаті фактів господарського життя, які мали місце у звітному періоді і описані як вартісними (грошовими), вартісними і кількісними або тільки кількісними показниками. Оцінка ж передбачає присвоєння кож-ному обліковому об’єкту зіставного вартісного (грошового) вира-ження шляхом таксування, так як без вартісної оцінки немає і не може бути системи бухгалтерського обліку. Крім того, бухгалтер-ські звіти повинні надавати інформацію про фінансовий стан госпо-дарюючого суб’єкта на певну дату теж у вартісному вимірнику.

У зв’язку з цим слід зазначити, що бухгалтерський облік (бух-галтерське спостереження) охоплює лише ті об’єкти обліку, які під-даються вартісній оцінці. Відсутність в