3.4. Тематика індивідуальних завдань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Завдання 9 (для індивідуальної роботи). Віднести наведені статті до активу і пасиву балансу (табл. 3.11). Вказати розділ балан-су, в якому вони відображаються. Визначити величину статутного капіталу підприємства на 30 вересня п.р.

Таблиця 3.11 Залишки за статтями активу і пасиву балансу на 30.09.200__ р.

 

№        Статті активу та пасиву балансу     Сума, грн

1          Розрахунки з підзвітними особами 105

2          Каса    15

3          Основні засоби         214800

4          Нерозподілений прибуток   20180

5          Розрахунки з постачальниками      4200

6          Матеріали      19115

7          Розрахунки з оплати праці  2336

8          Короткострокові кредити банків    3800

9          Векселі видані           1404

10        Поточний рахунок    18340

11        Дебіторська заборгованість за товари        3120

12        Готова продукція      375

13        Поточні зобов’язання щодо розрахунків з бюджетом      560

14        Незавершене виробництво 40

15        Статутний капітал    ?

Теми рефератів

1.         Удосконалення Плану рахунків для підприємств і організацій України.

2.         Трансформація Плану рахунків бухгалтерського обліку від-повідно до міжнародних стандартів.

3.         З’язок між системою рахунків та бухгалтерським балансом в умовах реформування бухгалтерського обліку в Україні.

4.         Принципи групування рахунків та їх класифікація.

5.         Оборотні відомості, їх види та контрольне значення.

Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 21.

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку