Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Плани практичних занять : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

3.2. Плани практичних занять


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Тема практичного заняття 1. Бухгалтерські рахунки Питання для вивчення і обговорення

1.         Поняття про рахунки.

2.         Побудова рахунків.

3.         Правила записів на рахунках.

4.         Взаємоз’язок між статтями балансу та рахунками бухгалтер-ського обліку.

Мета практичного заняття: засвоїти порядок записів на ра-хунках, поняття сальдо та оборотів, порядок підрахунку сальдо на активних, пасивних та активно-пасивних рахунках. З’ясування взаємозв’язку між рахунками і балансом.

Тема практичного заняття 2. Подвійний запис на рахунках бухгалтерського обліку

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

Питання для підготовки та обговорення

1.         Подвійний запис, його суть і контрольне значення.

2.         Кореспонденція рахунків.

3.         Порядок складання бухгалтерських проводок.

Мета практичного заняття: визначення кореспонденції рахун-ків та складання бухгалтерських проводок.

Тема практичного заняття 3. Узагальнення даних бухгалтер-ського обліку

Питання для підготовки та обговорення

1.         Рахунки синтетичного та аналітичного обліку.

2.         Оборотні відомості, їх види, суть, побудова, значення.

3.         Забалансові рахунки.

Мета практичного заняття: ведення реєстраційного журналу. Узагальнення даних поточного обліку, ознайомлення з порядком складання оборотних відомостей.

Навчальний матеріал до практичного заняття 1

Завдання 5. За даними завдання 3 (за даними балансу):

—        відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку;

—        за даними господарських операцій, таблиця 3.10, скласти реєст-раційний журнал.

Таблиця 3.10 Господарські операції за березень 200___ р.

 

№ з/п  Зміст господарських операцій         Сума, грн

1          Списано паливо на виробництво  800

2          Реконструйовано та введено в експлуатацію основні за-соби (добудовано будівлю цеху)    13400

3          Надійшли на рахунок в банку кошти від покупців            80000

4          Перераховано з поточного рахунка в банку різним поста-чальникам за матеріали     29400

5          Перераховано з поточного рахунка в банку до бюджету податок на прибуток           11740

6          Здано в касу підприємства виторг за товари        25000

Тема 3. Розрахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

 

Продовження табл. 3.10

7          Здано в банк на поточний рахунок виторг з каси            25000

8          Перераховано з поточного рахунка в банку заборгованысть перед Пенсійним фондом        5940

9          Отримано по чеку кошти з поточного рахунка в банку і оприбутковано в касу          16400

10        Отримано від хлібозаводу за накладною товари  12000

11        Списано сировину та матеріали на виробництво           8400

12        Оприбутковано готову продукцію з виробництва на склад за фактичною виробничою собівартістю            ?

13        Надійшли кошти від покупців і зараховані на поточний рахунок в банку         30000

14        Перераховано з поточного рахунка в погашення корот-кострокової позики банку     5000

15        Сплачено аванс постачальнику з поточного рахунка в банку    30000

 

Домашнє завдання

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції.

Навчальний матеріал до практичного заняття 2

Завдання 6. Відкрити рахунки аналітичного обліку до синтетичного рахунка 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками». Здійсни-ти на них записи, підрахувати обороти, визначити залишки та скласти оборотну відомість. Сальдо на 1 березня поточного року складає:

грн 29050,00

10130,00

47000,00

43000,00

129180,00

1.         Оптово-торговельна база

2.         Хлібокомбінат

3.         Молокозавод

4.         Різні постачальники Разом

Домашнє завдання

Підрахувати обороти і залишки за синтетичними та аналітич-ними рахунками, скласти оборотну відомість за синтетичними ра-хунками.

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

Навчальний матеріал до практичного заняття 3

Завдання 7. За даними оборотної відомості за синтетичними рахунками скласти баланс на кінець дня 31 березня 20ХХ року.

Домашнє завдання

Проаналізувати показники бухгалтерського балансу станом на 31 березня 20ХХ року

Матеріальне забезпечення

•          Реєстраційний журнал.

•          Схематичні бухгалтерські рахунки.

•          Бухгалтерський баланс (форма № 1).

•          Оборотна відомість (2 прим.).