Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1. Методичні поради до вивчення теми : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

3.1. Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

Лекція 1. Система рахунків бухгалтерського обліку

3.1.1.   Поняття про рахунки, їх побудова.

3.1.2.   Активні та пасивні рахунки, порядок запису на них.

3.1.3.   Рахунки синтетичного і аналітичного обліку.

3.1.4.   Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

3.1.5.   План рахунків бухгалтерського обліку.

Модуль I. Основи теорії бухгалтерського обліку

Лекція 2. Подвійний запис на рахунках та узагальнення даних бухгалтерського обліку

3.1.6.   Подвійний запис та кореспонденція рахунків.

3.1.7.   Прості та складні бухгалтерські проводок, суть і значення подвійного запису.

3.1.8.   Взаємозв’язок між рахунками і балансом, узагальнення да-них поточного обліку.

3.1.9.   Методологічні основи обліку кругообігу об’єктів бухгал-терського обліку.

3.1.1. Поняття про рахунки, їх побудова

З попередньої теми відомо, що бухгалтерський баланс надає важливу інформацію про наявні господарські засоби (майно) під-приємства та джерела їх формування на певну дату (інакше — ін-формацію про залишки об’єктів обліку). Але на кожен момент часу складати баланс трудомістко і недоречно.

Однак для безперервного виробничого процесу керівництву необхідна постійна інформація про зміни у господарських засобах (Активах) та джерелах їх формування (Пасивах), які відбуваються в процесі господарської діяльності. Але відображати кожну опера-цію безпосередньо у бухгалтерському балансі на практиці недоціль-но, оскільки після кожної з них довелося б складати новий баланс.

Пригадайте, що коли у попередній темі ми відображали чотири типи змін, кожен раз баланс ТОВ «Мрія» змінювався: при першому та другому типі — за статтями всередині Активу або Пасиву без зміни валюти балансу, при третьому та четвертому типі зміню-валися не тільки залишки за статтями, а й валюта балансу. І в усіх випадках це був вже інший баланс.

Крім того, баланс відображає стан засобів і джерел формування тільки у грошовому вимірнику, облік же цінностей спочатку може використовувати натуральні і трудові вимірники. Тому поточний облік змін засобів та джерел їх формування в пр