Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕМА3 <span lang=UK style='mso-ansi-language:UK'>РОЗРАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

ТЕМА3 РОЗРАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Методичні рекомендації

У темі розглядаються два елементи методу бухгалтерського об-ліку — рахунки та подвійний запис. Кожному з елементів відведено окрему лекцію.

У першій лекції теми визначено поняття про рахунки та їх по-будову. Особливу увагу необхідно звернути на розподіл рахунків на активні й пасивні та у зв’язку з цим — на правила записів на рахун-ках. Далі у темі з’ясовано принципи розподілу рахунків на рахунки синтетичного та аналітичного обліку, дана класифікація рахунків за різними ознаками. При розгляді діючого Плану рахунків бух-галтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій необхідно з’ясувати його струк-туру та назву й коди кожного рахунка.

Друга лекція теми розглядає подвійний запис, визначає його суть і контрольне значення. Особливу увагу необхідно приділити зв’язку між рахунками, тобто кореспонденції рахунків та порядку складання бухгалтерських проводок, з’ясувати різницю між простим та склад-ним проведенням, визначити взаємозв’язок між статтями балансу та рахунками бухгалтерського обліку. Далі в лекції роз глядаються оборотні відомості, їх суть, значення, види, побудова.

Останнім питанням лекції винесено розгляд об’єктів бухгалтер-ського обліку з точки зору кругообігу господарських процесів та ви-значення фінансового результату, що є підґрунтям для вивчення ІІ та ІІІ модулів дисципліни «Бухгалтерський облік».