Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.1. Методичні поради до вивчення теми : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

2.1. Методичні поради до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Перелік питань

2.1.1.   Поняття балансу, його значення та використання в управ-лінні.

2.1.2.   Побудова балансу.

2.1.3.   Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями.

2.1.1. Поняття балансу, його значення та використання

в управлінні

З цієї теми починається розгляд елементів методу бухгалтер-ського обліку.

Спочатку всебічно розглянемо бухгалтерський баланс. Це один із елементів методу бухгалтерського обліку, який використовуєть-ся для узагальнення інформації про діяльність підприємства.

Пригадаємо, що таке баланс як елемент методу?

Тема 2. Бухгалтерський баланс

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні ви-моги до фінансової звітності» дає більш конкретне визначення бух-галтерського балансу.

За однією з версій термін «баланс» з’явився ще у 15 сторіччі у звіті банку Медичі.

Фундатор бухгалтерського обліку Лука Пачолі в своїй праці «Трактат про рахунки і записи» під балансом розумів складений у довжину аркуш паперу, на якому перелічені ліворуч всі боржники і кошти, а праворуч — усі кредитори [16].

У сучасному бухгалтерському обліку термін «баланс» означає два поняття, які раніше вже визначено: перше — як елемент методу бухгалтерського обліку, друге — як форма фінансової звітності.

Мета балансу — дати узагальнену характеристику про госпо-дарські засоби та джерела їх формування на певний момент. Така інформація необхідна для прийняття управлінських рішень. Це по-яснюється тим, що баланс є моделлю, за допомогою якої в інтересах користувачів подається інформація про фінансовий стан підприєм-ства на певну дату.

Бухгалтерський баланс відображає співвідношення між еконо-мічними ресурсами підприємства та вимогами до них. Баланс подає інформацію про стан активів і пасивів у певний момент часу. Звіт-ний баланс, що публікується, звичайно складається на кінець фі-нансового року, хоча він може бути підготовлений на будь-яку іншу дату, наприклад, на дату припинення діяльності підприємства.