Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2. Плани практичних занять : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

1.2. Плани практичних занять


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Тема практичного заняття 1. Взаємозв’язок між видами обліку і обумовленість їх існування в умовах ринкових відносин

Питання для вивчення і обговорення

1.         Загальні поняття про облік і його роль в системі управління.

2.         Види господарського обліку.

3.         Функції бухгалтерського обліку.

4.         Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку.

5.         Елементи методу бухгалтерського обліку. Мета практичного заняття — оволодіння різними способами

групування майна та джерелами його утворення, методичними при-йомами бухгалтерського обліку, визначення об’єктів обліку.

Навчальний матеріал

Завдання 1. На підставі даних таблиці 1.1 провести групування майна за видами.

Умова завдання

Таблиця 1.1 Групування майна за видами

 

№ з/п  Види майна підприємства   Сума, грн

1          Основні засоби         156560

2          Програмне забезпечення для ЕОМ            2400

3          Витрати на реконструкцію основних засобів       13400

4          Готівка в касі 3100

5          Поточний рахунок у банку в національній валюті           51000

6          Готова продукція      44500

7          Паливо           10600

8          Товари           76420

9          Матеріали      12680

10        Розрахунки з іншими дебіторами за наданими їм послугами     3600

11        Довгострокові фінансові інвестиції 28000

12        Заборгованість підзвітних осіб        320

13        Витрати майбутніх періодів 1200

14        Розрахунки з покупцями і замовниками    33140

15        Розрахунки за виданими авансами            4000

            Разом  440920

            Регулювальні статті 

Продовження табл. 1.1

 

16        Знос основних засобів         (24200)

17        Знос нематеріальних активів          (300)

            Разом майна з урахуванням регулювальних статей         416420

Завдання 2. Провести групування джерел утворення майна під-приємства (зобов’язань перед власниками та іншими особами) за рахунок власних джерел і залучених коштів (таблиця 1.2).

Таблиця 1.2 Капітал, зобов’язання та інші пасиви

 

№        Назва джерел утворення майна (зобов’язання)    Сума, грн

1          Статутний капітал    174000

2          Додатковий капітал  56000

3          Забезпечення гарантійних зобов’язань      1000

4          Цільове фінансування          5000

5          Довгострокові кредити банків у національній валюті      40000

7          Короткострокові кредити банків    10000

9          Резервний капітал    3000

10        Прибуток нерозподілений   14200

11        Забезпечення виплат відпусток      6240

12        Розрахунки з постачальниками      78780

13        Розрахунки за податками, зборами            11200

14        Доходи майбутніх періодів  2100

15        Аванси одержані      6400

16        Розрахунки з іншими кредиторами            18260

17        Розрахунки за соціальним страхуванням   7240

18        Розрахунки з оплати праці  16000

19        Короткострокові векселі видані      5000

            Разом  454420

            Регулювальні статті 

20        Неоплачений капітал           (38000)

            Разом, враховуючи регулювальні статті    416420

Домашнє завдання

1.         Підрахувати підсумки за кожною групою господарських засо-бів та джерел їх утворення у групувальній відомості.

2.         Узагальнити дані, проаналізувати стан активів і пасивів під-приємства.

Матеріальне забезпечення:

Групувальна відомість — 1 прим.