1.3. Про Костянтина Зеленецького


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

Костянтин Зеленецький (1812-1858). Професор Рішельєвсько-го лщею в Одесі, автор багатьох книг, статей з питань фшософії, лопки, естетики, словесності, історії, географії, зокрема викла-дання цих наук у навчальних закладах. Написав щкаві пращ, які не втратили цшності й досі: «Досшдження про риторику», «До-слідження значення побудови й розвитку с**ва людського і дода-ток сього дослідження до мови російської»*".

7S£Z=Z^^^до творчого винайдення