Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Зміст : Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика : Бібліотека для студентів

Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

ПЕРЕДМОВА      

РОЗДІЛI

 

1.2.3££S££S       

1.3. Про Костянтина Зеленецького             10

№rztz™ 

1.6.         Про Миколу Карабчевського         13

1.7.         Про Романа Руденка       14

Глава 2. «...Дай мудрому пораду і він стане ще мудрішим»                15

2.1.         Коротка риторика             15

2.2.         Комунікативні якості мовлення    16

2.3. ^=:s^^zz         

Глаеа 3. Складаймо промови, процесуальні документи    25

3.1. Фабули для складання процесуальних документів, промов 25

Глава 4. Законодавчі забаганки  41

4.1. Нотатки про їхні порядки        41

РОЗДІЛII

Глава 5. Робота над промовами 43

5.1.1. бвинувальні промови           44

i{ig£3==S==;3S3S^.......... 46

5.1.3.      Обвинувальна промовау справі Полюховича          52

5.1.4.      Обвинувальна промовау справі Анікіна    57

5.1.5.      ОбвинувальнапромоваусправіБоровичука                              60

5.1.6.      Обвинувальна промовау справі Бондара                 62

5.2. Захисні промови                       64

5.2.1.      Захисна промовау справі Литвиненка                       64

5.2.2.      Захисна промовау справі обленерго                         79

5.2.3.      Захисна промова у справі Рязанова                          85

5.2.4.^££(&£—^                   »

5.3.1. Об.ииу.альшпромошусщашШостак                  90

5.3.2.S==^ZT^=_

5.3.4.      Захисна промова у справі Коваленка                        95

5.3.5.S=^»^^r™...........        99

5.3.8. Захисна промова у справі Козодоєва та Кмітливого  104

5.3.12. ^=;=^^=- ..........        113

5.4. Промови позивача                   115

5.4.1. Промова представника позивача                    115

5.5.Х=;^^г             

РОЗДІЛ III

Глава 6. Юридичні забави                             124

6.1.         Промова на захист сірого вовка                  124

6.2.         Промова на захист графа Дракули                             125

6.3.         Промованазахистлисиці                127

6.4.         Фабули для юридичних забав                       128

Глава 7. Задачі з кримінального процесу                132

8.1.         Гра «Судові дебати»                       141

8.2.         Гра «Судова промова»                   144

8.3.Гра«Краса1Сила»                     144

8.4. Гра «МАГ» (малі активні групи)                            146

Списокрекомендованоїлітератури                             155

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

МОЛДОВАН Валеріан Васильович КАЦАВЕЦЬ Руслан Сергійович

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ:

Кримінальний процес,

судова риторика

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А. Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 07.11.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 10.

Наклад 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006