Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4. Гра «МАГ» (малі активні групи) : Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика : Бібліотека для студентів

8.4. Гра «МАГ» (малі активні групи)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

магниевый скраб beletage

Склад і фунщіональні обов'язки учасншів гри. В ігровому за-нятті бере участь вся група, яка ділиться на три команди: «допит-ливі», «кмітливі» і «критики».

Викладач роз’яснює учасникам гри її зміст. По ходу заняття контролює ігровий режим, веде обшк результатів у процесі гри. По закінченні підбиває підсумки, виставляє оцінки.

«Допитливі» задають питання чи ставлять задачу за темою за-няття або за пройденим матеріалом.

«Кмітливі» відповідають на поставлені питання чи розв’язу-

оцінка: два бали — за питання, три — за відповідь, «критики» одержують бали, які вони аргументовано віднімуть у двох шших команд. Викладач має право «вето» на несправедливе рішення

критиків і право присудити д.датковий бал за особливо цікаве

Перший етап. Підготовка до гри, яка триває тиждень. За за-даною темою студенти вивчають спеціальну літературу, законо-давчий матеріал, готують самостійне завдання, запитання, задачі.

Другий етап. Початок гри (3-5 хв.). Гра починається в точно визначений час перевіркою г,товності учасників. Викладач

бала або бал Після цього команда «допитливих» ставить запи-тання чи пропонує задачу «кмітливим», а «критики» оцінюють дії перших двох команд.

На зачитування питання відводиться одна хвилина, на відпо-відь— 3-5, на критику- 2-4 хвилини. Шсля кожного туру ко-манди міняються місцями «допитливі» стають «кмітливими», «кмітливі» — «критиками», «критики» — «допитливими»

Четвертин етап. (5 хв.) Викладач шдводить шдсумки, про-схавляе бали прохи кожного пр.вища, анашзуе дй учасникп, вказує на допущені помилки, заслуховує міркування студентів.

За одержаними протягом навчальних ігор балами найкмітли-вішим учасникам викладач виставляє автоматичний залік, а при складанні екзамену доповідає на засіданні кафедри результати і за її рішенням таким студентам виставляються відмінні оцінки без опитування.