Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Гра «Краса і сила» Мета гри. Гра призначається для більш глибок.го вивчення I : Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика : Бібліотека для студентів

8.3. Гра «Краса і сила» Мета гри. Гра призначається для більш глибок.го вивчення I


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

P0CmZ.i функціональні обов'язки учасників гри. В ігровому зайнятті бере участь вся академічна група. Вона розподіляється (за списком, бажанням студентів чи за вибором викладача) на дві команди, які умовно можна назвати «Краса і сила». Учасники гри повинні попередньо засвоїти вказані в навчальній програмі перші десять тем, вивчити відповідні розділи Конституції, законодав-

Арбітри (викладач. який веде семінарське заняття і аспірант

тують „итаню,, роз’яснюють учасникам гр„ П зм.ст; по ходу гр„

дошці склад своїх команд, заздалегідь готують по 2-3 запитання один одному з теми занять, які задаються, стежать за ігровою дисципліною членів команд, Члени команд по ч–зі виходять до столу арбітрів, одержують питання, протягом 12 хвилин відпо-відають на нього.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ

В навчальний грі застосовується бальна система оцшки учас-ників За кожну вдалу і обгрунтовану відповідь учасник отримує од„„ бал. На6Ура„, ст'уден™ „ід час гр„ три іш дор.вн^ь оцінці «5». За порушення ігрового режим. , підказки арбітри на-

ДШ=Г SrZt^SSZb, у_ „

1. Шдготовка до гри.

2.=„тФа

теми заняття (викладачу перед початком гри подаються підгото-влені запитання і відповіді на них з вказівкою на джерело)

На перерві перед початком гри каштани чи хто-небудь з чле-нів команди пишуть прізвища учасників гри на дошці, готують таблички з назвами команд.

Другий етап. Початок навчальної гри (3-5 хвилин). Гра почи-нається в установлений час мас перевіркою готовності учасників, які перед початком навчальної гри займають свої місця.

Арбітр роз’яснює всім учасникам гри її зміст, правила по-ведшки. За зашзнення» інші порушення карає пщДними ба-лами.

Учасники гри готують чисті аркуші паперу з вказівкою прі-звища і назви св(7ї к–8манди.

ог^ 1–™"„£™0™"у ізТГ„о^„Рх0,3~то^

викладачем, на які учасники гри повинні дати протягом 3-5 хв письмову відповідь.

Студенти пишуть відповіді і здають їх арбітрам. Останні ощ-нюють відповіді і проставляють зароблені студентами бали проти прізвища кожного з них дошщ. Викладач по черзі викликає пред-ставників команд до столу. Вибравши питання (можна за допо-могою вовчка), студент зачитує його і протягом 1-2 хв. відпові-дає на нього. Якщо йому важко це зробити, відповідь можуть дати інші студенти (усно чи письмово). По закінченню вказаного строку вони здають свої записки викладачеві,

За вказівкою викладача, який веде семінарське заняття, зароб-лені членами команди бали проставляються на дошці. Потім на-стає конкурс каштанів. Вони по черзі задають один одному запи-тання і відповідають на них.

Четвертий етап. Шдведення шдсумків навчальної гри (5-10 хв.). Арбітри шдводять шдсумки гри, проставляють бали проти кожного прізвища, потім шдсумовують їх по кожній команді. Ви-кладач оцшює й аналізує дії учасників, вказує на помилки, допу-щені студентами, заслуховує міркування і виступи учасників.

На основі одержаних протягом гри балів викладач, який веде семінарське заняття, виставляє оцінки і оголошує їх студентам.