Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.4. Промови позивача<span style='font-size:9.0pt'> 5.4.1. Промова представника позивача : Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика : Бібліотека для студентів

5.4. Промови позивача 5.4.1. Промова представника позивача


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

Шановний суд!

He так часто наш пересічний громадянин, заляканий роками правового нігілізму, який живе за принципом «з сильним не бо-рись, з багатим не судись», подає позов до всемогутньої міської

^Шзивач подає його вже вдруге. Вперше, вш шшов шукати правди до суду коли після більш ніж д,сятирічного існ99вання у

кому міської ради, які надали ордер на квартиру, що була йому надана, особі, яка здійснила п самозахват, його родина була по-збавлена можливості вселитися в надане їм житло. Тоді суд ви-знав його правоту та 05.06.2000 р. постановив законне рішення про виселення самозахватчика з квартири, що мала належати Пе-трову В. В. Але рішення суду не стало п.р.,шкодою беззаконню.

криком одинокого у пустелі. Самозахватчик по сьогоднішній день продовжує жити у квартирі, наданої Петрову В. В. законом та судом, а сам Петров В. В. з дітьми в комунальщ.

При цьому, в позивача залишилося чітке розумшня безправ’я і свавілля, коли навіть рішення суду — вищої шстанщї справедли-вості — особам, наближеним до влади, дозволено не виконувати. Залишилася в нього і віра в суд.

позивача.

Але знов, міська рада тріскуче «завалює» тест на поряд-ність — знаходить більш «гідного» кандидата на це житло і відлило окремим чиновникам двічі запустити снаряд протиправного знущання у воронку страждань хворих дітей. Чому двічі відби-рають житло саме у Петрових, бо вони є найбільш незахищені, найбільш вразливі через наявність трьох неповнолітніх дітей та їхню хворобу? Бо за них ніхто не вступиться, а на закон можна не звертати уваги? Я сподіваюсь, що суд надасть цьому відповідну

Ваша честь, адресатом доказування для сторін в справі є суд. Саме суду ми адресуємо всі наші доводи, пояснення та а.гумен-

=Гз^Т^«

читачі видань, що розповши на своїх сторшках про те, що стало-ся з Петровим В. В. I тільки рішення, що буде ґрунтуватися на законі та ретельному аналізі зібраних доказів дозволить цій вірі не похитнутися ще більше.

Тому, заради справедливості я пропоную аналіз .актів і дока-

^S ^^да™ SSirSdd. з жидло-вих питань при виконкомі міськ10ї 20а01и, де розглядалося питання

вчука. В той же день, того ж 22 жовтня - тобто одразу, без будь-яких перевірок це рішення було затверджено виконкомом. Так яке Ж 3 цих засідань- виконкому чи комісії 3 житлових пи-тань - відбулося раніше?

комісії з житлових питань -21.10.2001 p.. При цьому, як вбача-еться з документів представлених в судовому засіданні, нача-

16.01.2001 srss 1%Ти "Г "™

вих будинків, які мають бути передані Т-В «Ковальської» н-ності» чи бу,ь-якими іншими.

^н=ГЧинабУГ SSS1?^^    £

отримав його п. Макаренко, тому що 12 лютого 2002 року, тобто через 4 місяці, він повідомляє начальника заводу «Арсенал», що «... будинок за адресою Гончара, 2 не винесений в рішення вико-навчого комітету київської міської ради про передачу в комуна-льну власність міста відомчого житлового фонду і знаходиться на балансі ТОВ «Ковальської».». Таким чином сшрна квартира була

5TS?S^Sr3SS ^ГвХ~^ов—аі,

ської».

Але для Петрова В. В. питання законності вилучення ціє-

я можу собі дозволити уявити на хвилину, що цей будинок

акту не встан,влюе обмеження дії cm. 55 ЖК, зпдно якої жи-

ме слід надати це житло.

Тому твердження п. Туполевої у її поя«неннях київськом-

рувався нормами Житлового Кодексу» не відповідає дійсності,

вказані дії виконкому суперечать як букві, так і духу цього За-

Взагалі, убогий доказовий багаж, що був наданий відповіда-чами, розсипається при зіткненні з правдою життя.

Bu—i стверд'жують, що ордРер „а сшрну квартиру Шев-

ням міської ради за клопотанням заводу було вирішено надати іншу кваршру. Олечко мав звілвнити спірну квартиру для Шев-чука, але ордер „а нову квартиру він отримав аж наприкінці гру

ордер на цю квартиру вже видано шшій людині, мотивувала свою відмову у видачі ордеру тим, що попередній мешканець Олечко ще не виселився.

Сама Туполева в судовому засіданні визнала, що зпдно даних БТІ, ТОВ «Ковальської» не передала сшрний будинок міській ра-ді та виконком міської ради клопотав перед заводом про його пе-

ЗЄШрушене відповідачами питання про те, що сшрна квартира не задовольняла потреби родини Петрових не входить до пред-мету доказування по цій справі, та є аморальним, тому що відсу-тність можливості у заводу забезпечити її пращвника достатнїою площею не означає, що він має жити на вулиці. А посилання від-повідачів на те, що у Петрова ще не наступила черга на отриман-ня житла взагаш не витримує ніякої критики.

По-перше, питання черговості надання відомчого житла працівникам цього відом,тва аж ніяк не входить до компетен-

ду «А-сенал».

^уупмр™юГу r„=, в~=™ ™Х

трова, який очікує у черзі вже понад 15 років.

Я не хочу зупинятися на його зустрічному позові, неправомір-ному та щлком безпорадному з юридичної точки зору— цьом-

SI^"^^      —ПЄТР0

Я тільки хотіла б зауважити, що п. Шевчук стверджує, що в

України передбачає й інпгі шдстави для ви,нання ордеру недій-

виселення їх без надання іншого жилого приміщення, але не є (ідставою для відмови у позові про визнання ордеру недійсним

Суду Україии - 1999p.».

вши Шевчуку ордер на цю квартиру виконком порушив це право та протизаконно скасував вказане рішення адміністрації та

Ваша честь, як відомо, п-аво — це мистецтво добра і справед-

ти на вулиці дітей, які тяжко хворі з дитинства та ніколи в житті не мали власної оселі.

Справедлшість не дозволить обійти закон. Закон, який, крім загальної, встановленою Конституцією України, Зако-ном України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Загальною декларащєю прав людини, Конвенщєю про права дихини, Декларащею ООН про права інвалідів, вимоги щодо переважного права на піклування, допомогу і захист дітей та особливо дітей-інвалідів, визначає також чі-ткий порядок надання відомчого житла та у відповідності до ст. 52, 55 ЖК України стверджує переважне право пози-вача Петрова В.В. на цю квартиру, незалежно від питання правомірн».сті чи неправомірності вилучення її ТОВ «Ко