Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3.9. Обвинувальна промова у справі Петренка : Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика : Бібліотека для студентів

5.3.9. Обвинувальна промова у справі Петренка


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

Шановний суд! Протягом останнього часу однією з найбільш небезпечних загроз національним інтересам України залишається проблема криміналізації суспільства, зростання злочинності у рі-зноманшшх її проявах. Кримшогенна ситуащя в Украпгі остан-німи роками істотно змінилася щодо динаміки і структури зло-чинності. За умов сощально-економічної нестабільності, знижен-ня правосвідомості населення та девальвації моральних цшностей, окремі форми протиправної поведшки стали розгляда-тися в масовій свідомості як соціально допустимі й навіть по-всякденні. Засилля неякісної продукщї у галузі мистецтва, посла-блення виховної роботи серед молоді призводить до того, що рівень злочинності серед молоді в Українській державі утриму-ється на досить небезпечній позначці.

ніх.

Обвинувачення стверджує, що шдсудні: неповнолітні Петрен-ко В. В., Федотова О. О., Марченко М. М. діяли свідомо з метою заволодіння грошима

Ha підставі всього вислуханого і перевіреного в судовому за-сіданні було встановлено таке:

10 червня 2007 року неповнолітні Петренко В. В. (ІУУІ р. на-1о-ження) та Федотова О. О. (1991 року народження) святкували

зань Марченко М. М. близько 19.00 дівчатам, що хотіли ще випи-ти, стало замало грошей на напої, тому вони вирішили шти до найближчого пункту обміну валют, щоб обміняти надані батька-ми Марченко 100 доларів США на гривні.

Шановний суд!

Говорячи про причини здійснення злочину, слід звернути ува-гу на умови, які спричинили таку ситуащю.

По-перше, я маю на увазі батьків Марченко М. М. - вони свідомо дозволили своїй дочщ святкувати день народження у бо-улінг-клубі, ще й надали в її розпорядження досить велику суму грошей в іноземній валюті.

По-друге, сшд звернути увагу на несумлшне ставлення до сво-їх обов’язків пращвників боулшг-клубу «Носоріг». У їх закладі неповнолітні особи купують та вживають алкогольні напої. Це є порушенням умов торгівлі алкогольними напоями. Я вважаю за

Після.того, як Марченко М. М. обміняла 100 доларів США на

банку, Марчен/о „аполягала „а в,дмші onW У цьому'ш допо-магали Петренк. В. В. і Федотова О. О, які підтримували вимоги Марченко М. М, висловлюючи свою незгоду з діями касира.

Коли Марченко М. М. отримала чергову відмову у проведенні операщї анулювання і зрозуміла, що касир не збирається викону-вати п вимогу, вона застосувала щойно подаровану їй на день на-родження запальничку у вигляді точної копії шстолета «брау-ншг». За показаннями шдштків і потершлої, які збігаються, Марченко М. М. зі словами «Давай гроші!» наставила на касира модель пістолета так, ніби збиралася вбити касира. За показання-ми Федотової О. О. до злочину вони з Марченко М. М. шуткува-ли з приводу можливості використання запальнички як «пугача» при пограбуванні банку. Касир перелякалася і почала заспокоювати неповнолітніх словами «He стріляйте, я віддам гроші». He відводячи очі від дула, вона намацала пачку грошей з каси і про-тягнула їх у віконце. Марченко М.М. вихопила пачку з рук каси-ра та з.ійснила спробу зникнути з місця злочину разом з Петрен-ко В.В і Федотовою О. О. Тільки оперативні та професійні дії співробітників міліції зупинили зухвалу групу неповнолітніх від можливих подальших спроб.

та доводять вину шдсудних.

Органами досудового сшдства дії шдсудних кваліфікуються за ч. 2 ст. 186 КК України — «грабіж, по’днаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоровя потерпілого або з по-грозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб».

До обтяжуючих обставин слід віднести те, що злочин скоєно після вживання алкогольних напоїв, а також у групі.

До пом’якшуючих обставин сшд віднести те, що Марчен-ко М. М, Федотова О. О. і Петренко В. В є неповноштнши, які ра-ніше не прихягувались до кримшальної вцщовццшьност, позихивн-

?™ ^z^z^^^^r^™1Й ма-

Шановний суд!

3 огляду на викладене, пропоную визнати неповнолітніх Мар-ченко М. М., Федотову О. О., Петренко В. В. винними у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України і призначити їм покарання:

—            Марченко М. М. — у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки. На підставі статті 104 КК України звільнити від відбуття покарання з випробуванням на 2 роки. На шдставі ст. 78 КК України зобов’язати під час відбуття покарання не змінювати мі-сце проживання та навчання без дозволу органів, що відають ви-конанням покарань. Регулярно з’являтись на реєстрацію до орга-ну, що відає виконанням рішень.

Федотовій О. О. призначити покарання у вигляді позбав-лення волі строком на 1 рік. На підставі статті 104 КК України звшьнити від відбуття покарання з випробуванням на 1 рік. На підставі ст. 78 КК України зобов’язати під час відбуття покаран-ня не змінювати місце проживання та навчання без дозволу органів, що відають виконанням покарань. Регулярно з’являтись на реєстрацію до органу, що відає виконанням рішень.

—            Петренко В. В. призначити покарання у вигляді позбавлен-

ня волі строком на 1 рік. На підставі статті 104 КК України звіль-

нити від відбуття покарання з випробуванням на 1 рік. На підста-

ві ст. 78 КК України зобов’язати під час відбуття покарання не

змшювати місце проживання та навчання без дозволу органів, що

відають виконанням покарань. Регулярно з’являтись на реєстра-

цію до органу, що відає виконанням рішень.

5.3.10. Захисна промова у справі Петренка

Шановний суд! Пограбування пункту обмшу валют є злочи-ном. Це безперечно. Грабіж завжди суворо і навіть жорстко кара-вся, ха і в сучасний період, не дивлячись на бшьш гуманне зако-нодавство, цеи злочин суворо карається законом. Судова прак-тика Украши стосовно цього виду злочину орієнтується на застосування покарання у вигляді позбавлення вош. Хоча, за на-явносгі у КК альхернахивних санкцш судді, зобов’язаш насампе-

ISL-^SrSSoS^^     призначення пока-

Аналіз вчинених злочинів свідчить, що частина засуджених не

Мої підзахисні, неповнолітні Марченко М. М., Петренко В. В. і Федотова О. О., звинувачуються у пограбуванні пункту обмшу валют шляхом погрози насильства. Але чи дійсно вони суспільно небезпечні, щоб застосовувати до них міру покарання у вигляді позбавлення волі? Вийти на шлях істини мені допоможе ретель-ний аналіз доказів, зібраних ня попередньому і судовому слідст-

заздалепдь. Більш того, неправомірні дії було вчинено в стані сильного емоційного хвилювання, яке ґрунтується на обставинах, що склалися, а саме:

-              неповноштній Марченко М. М. батьки вперше дозволили

святкувати день народження в боулінг-клубі як самостійній до-

рослій людині;

-              батьки довірили їй досить велику суму грошей;

-              Марченко М. М. вперше була «господинею свого свята» та почувала себе відповідальною за вдалий вечір;

—            через брак досвіду дівчина не розрахувала кількість гро-

шейзазамовленнявкафе-барі.

Отже, склалася така ситуація, коли неповнолітній дівчинці те-рмшово потрібно було врегулювати питання з оплатою рахунку.

ко М. М. витягнула з кишені запальничку у вигляді пістолета та направила на касира. Зпдно показань Марченко М.М., метою її дій було не заволодшня грошима із каси, а лише повернення вла-сних грошей. У стані душевного хвилювання Марченко М.М. схопила протягнуті касиром гроші, не думаючи про насшдки.

Таким чином, ми можемо говорити про раптовий афектований умисел, вчинення злочину під впливом якого пом’якшує пока-рання згідн’ п. 7 ч. і ст. 66 КК України.

До помякшуючих обставин сшд віднести, що Марчен-ко М. М., Федотова О. О. і Петренко В. В. є неповнолітніми, ра-ніше не притягувались до кримшальної відповідальності, позити-вно харакхеризуюхься як за місцем проживання, хак і за шсцем навчання. При затриманні вони не чинили опору, щиросердно у всьому зізналися та повернули викрадені гроші. Мої шдзахисні розкаялись у суді, відшкодували потерпілій матеріальну шкоду тапросятьунеївибачення.

Прошу шановний суд при визначенні міри покарання врахува-ти всі вище зазначені пом’якшуючі обставини відповідно до ст. 66 ККУ та, зважаючи на наявність самостійних доходів підсу-дних, обмежитись призначенням за їхні дії штрафу:

—            Ма;ченко М. М. — 50 неоподаткованих мінімумів доходів

- Федотовій О. О. та Петренко 1.1. — по 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

невинний не б,в притягнутий до кримінальної відповідально,ті

доказах. Якщо Ви, шановні судді, винесете із залу суду таке ж переконання, як і я, якщо мої доводи підтвердять у вас це переконання, то я думаю, що для моїх підзахисних Ваше справедливе рішення стане виховним уроком на все життя.

нальному законодавстві.

5.3.11. Обвинувальна промова у справі Голенкова

Ваша честь!

скоєні злочину, передбаченого статтею 187 ч. 1 КК України-розбій.

Сусшльна небезпечність розбою полягає в тому, що це най-більш небезпечний і найпоширеніший серед злочинів проти вла-сності. Це обумовлено тим, що додатковим об’єктом його висту-пають життя чи здоров’я людини.

Шановний суд, дозвольте звернути Вашу увагу на слідуючи обставини:

25 липня 2007 року, приблизно в 16 год. 30 хв. неповнолітній Голенков О. М., 1991 р. н. діючи навмисно, будучи в стані алко-

раніше незнайома дівчина, потерпіла Ташкевич Д. А. Розставив-ши руки, вш зупинив Ташкевич, попросив її шдвезти його до трамвайної зупинки «вул. Юмашева», але дівчина йому відмови-ла. Бачачи це, Голенков вирішив заволодіти велосипедом дівчини і з цією метою достав заправлений в спортивні штани в області спини ніж, розмахуючи і погрожуючи ним, сказав, щоб вона ки-нула велосипед. Залишивши велосипед, потершла побігла у бік селища. Голенков сів на нього і поїхав додому до свого приятеля Селезньова А. Г., де нічого не пояснюючи хазяїну, будучи в стані алкогольного сп’яніння, ліг спати, залишивши велосипед в гос-подарській забудові, розміщеній на території його двору.

На наступний день, прокинувшись приблизно о 10 годині, Се-лезньов А. Г. поцікавився у Голенкова ’ . М., де він взяв велоси-пед. Голенков О. М. пояснив, що не памятає, де він узяв велосипед. Після цього Голенков О. М. на велосипеді направився до ма-газину і по дорозі біля притулку був

Щ„ велосУ„пед узяв у,свого приятеля. На цеБудавська no»™, що велосипед „алежить їй, і що вчора ві„ був викрадений у її се-

лосипед Будавській, після чого направився додому до свого приятеля.

На думку державного обвинувачення, винність Голенко-ва 1. М. підтверджується такими доказами:

^ПрЗко'ГвХТГогляду, в ход, якого у гр. Ташке-вич Д. А. .ув вилучений і оглянутий повернутий їй велосипед

3. Постановою про залучення в якості речового доказу вело-сип4.да«Україна»

8.            Протоколом виїмки і огляду кухонного ножа, вилученого у Голенкова О. М.

9.            Протоколом про залучення в якості речового доказу кухон-ного ножа.

 

10.          Протоколом відтворення обстановки і обставин події зло-чину і фототаблиця до нього, вході якої Голенков О. М. показав і розказавпрообставинивчиненого ним злочину.

11.          Протоколом очної ставки Голенков О. М. — Ташке-вич Д. А., в ході якої вони підтвердили раніше дані ними свід-

Вважаю, що органами досудового слідства правильно кваліфі-ковані дії шдсудного за ст. 187 ч. 1 КК України, так як вш своїми навмисними діями здійснив напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із загрозою застосування насилля, небезпеч-ного для життя чи здоров’я особи, що зазнала нападу (розбій).

Винність шдсудного знайшла своє шдтвердження в ході су-дового засідання в повному обсязі і підтверджується показан-нями підсудного. Свою винність у здійсненні вказаного злочи-ну підсу.ний повністю визнав, пояснив обставини здійснення

Г™кУе, » и ьПс"я TpSxeST , ™b„T 7™—

від суспільства.

На шдставі викладеного, прошу суд визнати Голенкова О. М. винним у здійсненні злочину, передбаченого ст. 187 ч. 1 КК України і призначити йому покарання за щєю статтею у вигляді 3-х років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України дане покарання вважати умовним із випробувальним строком на 2 роки. На підставі ст. 16 КК України зобов’язати підсудного не змінювати місце проживання і не виїжджати за межі України

системи.

5.3.12. Захисна промоеа у справі Голенкова

Шановний суд, сьогодні нам треба дати остаточну кваліфіка-цію діям підсудної особи та призначити їй покарання, яке буде сприяти виправл,нню шдсуднош та його перевихованню.

Що ж являє собою діяння Голенкова при глибшому розгляді та яких заходів воно заслуговує з боку держави?

Розглянемо шкримшоване йому діяння.

Дійсно, 25 липня 2007 року, неповнолітній Голенков О. М. з погрозою використання кухонного ножа, заволодів велосипедом «Україна», що належав гр. Ташкевич Д. А.

Що ж стало причиною вчинення Голенковим протиправ-них дій?

3 обставин справи нам відомо, що до вчинення злочинного ді-яння Голенков мешкав зі своїми батьками. В 2003 році загинув батько Голенкова, шсля чого у 2005 рощ померла його мати, і Голенков залишився круглою сиротою. Шсля смерті матері Го-ленков знаходився у дитячому притулку, який вш неодноразово залишав, проживаючи у свого приятеля Селезньова А. Г. Напередодні вчинення злочину Голенков посварився із Селезньовим, що сприяло марним пошукам Голенк,ва нового житла.

псиїічного стану, який був викликаний необхідністю обирати собі нове місце проживання, в той час, коли матеріальне стано-вище його було вкрай скрутне, оскільки опікунів у нього немає, на обліку у відділі соціального забезпечення Голенков не стоїть допомогу не отримує.

Крім того, це діяння було вчинено в стані алкогольного сп’яншня, що виключає розважливе та щлеспрямоване відно-ш’ння Голенкова до власних дій. Прошу врахувати те, що стан спяніння не може в даному випадку розглядатись як обтяжуюча відповідальність обставина (як це і передбачено п. 11 ст. 41 КК). Адже, ми повинні визнати, що особа, яка нападає на шшу особу з метою заволодіння чужим майном з погрозою вчинення насильс-тва в тверезому стані, являє собою значно більшу сусшльну не-безпечність. Така особа діє обдумано, а не під впливом помилки, як це було з Голенковим.

Оскільки Голенков винність у пред’явленому звинуваченні визнав, я не заперечую кваліфікацію його дій за ст. 187 ч. 1 КК

1)            Голенков є неповнолітнш, сиротою, був позбавлений ува-ги батьків, у зв’язку з чим знаходився в компанії неблагонадій-них підлітків і опинився на лаві підсудних;

2)            діяння було вчинене внасшдок збігу тяжких особистих та сімейних обставин, що виражалось в необхідності пошуку місця проживання та відсутності для цього коштів;

3)            Голенков раніше не судимий, що шдтверджує той висно-вок, що діяння було скоєне ним необдумано, шпульсивно;

4)            Голенков повністю визнає вину у скоєному діянні та щиро

° ПризТачЯеГ™а0ння має шдняти в ньому моральні якості, вселити в нього віру в суспільство, в себе, та в можливість вирі-шувати життєві ускладнення законними способами.

Враховуючи вищевикладене, прошу суд за ст. 187 ч. 1 КК України призначити Голенкову мшшальне покарання, звіль-нивши його від покарання з мінімальним випробувальним строком.