Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3.5. Обвинувальна промова у справі Тарасенко : Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика : Бібліотека для студентів

5.3.5. Обвинувальна промова у справі Тарасенко


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

магниевый скраб beletage

Шановний суд!

Закшчилось судове сшдство у кримшальній справі про зло-чин, передбачений частиною 2 статті 367 Кримшального кодексу України— службова недбалість. У результаті службової недба-лості шдсудної Тарасенко Наталії Іванівни, тобто в результаті не виконання нею своїх службових обов’язків через несумлінне ста-влення до них, державі було заподіяно істотної шкоди. 3 держав-ного бюджету зникло 194 тисячі гривень.

Я хочу наголосити на тому, що подібні злочини підривають фінансово-кредитну систему нашої Держави загалом та банківсь-ку систему зокрема. Кожен з нас повинен усвідомити, що щ гро-

цям тощо. А рівень заробітних плат в Україні ще занадто низький у порівнянні навіть з Росією. Я вважаю такі дії підсудної суспі-льно небезпечними і зараз я переконаю в цьому шановний суд.

Шд час судового сшдства було встановлено, що злочин було вчинено за таких підстав: керуюча філією Фастівського відділен-ня BAT «Державний Ощадний банк України» Тарасенко Наталія Іванівна уклала договір кредитної лшії №2 від 12 лютого 2006 року між Фастівським відділенням BAT «Державний ощад-ний банк України» та BAT «Фастівський завод продтоварів». Згі-дно договору кредитної лінії BAT «Державний Ощадний банк України» надає BAT «Фастівський завод продтоварів» кредит строком на 10 місящв з 12.02.2006 року по 13.12.2006 року в сумі 200 000 грн. (двісті тисяч гривень). При цьому договір застави майна в забезпечення кредиту укладений не був.

В квітні — травні 2006 року в забезпечення кредиту по вище-згаданому договору кредитної лшії заднім числом між BAT «Державний Ощадний банк України» в особі Н. I. Тарасенко та BAT «Фастівський завод продтоварів» в особі Миколи Івановича Миколайчука був підписаний договір застави нерухомого майна №2. Це підтверджується показами свідка М. I. Миколайчука, який в судовому засіданні показав, що спочатку BAT «Фастівсь-кий завод продтоварів» отримав кредит, а шсля цього протягом двох-трьох місящв пізніше, було укладено договір застави на не-рухоме майно заднім числом, тобто 12.02.2006 року. Проти цієї обставини сторона захисту не заперечувала. Крім того, з боку

H. I. Тарасенко не було перевірено на момент укладання догово-рів кредиту та застави кому належить право власності на майно, яке обумовлено в договорі застави (свідоцтво на право власності не006хомого майна Завод продтоварів отримав тільки 7 травня

Даний дог«вір застави в порушення вимог статей 13 та 14 За-

справі про банкрутство BAT «Фастівський завод продтоварів», де 31.05.2006 року Господарський суд Київської області визначив черги задоволення грошових вимог кредиторів вважався нікчем-ним згідно зі статтями 13 та 14 Закону України «Про заставу» та пункту 14 згаданого договору застави.

Також, свідок Кравченко Марія Дмитрівна на досудовому сшдстві показала, що вона у 2006 рощ працювала головним юрисконсультом Київського обласного ’правлшня BAT «Держа-вний ощадний банк України». У п обовязки входило: перевірка статутних документів позичальників, правомочність підпису по-садових осіб позичальника на кредитних договорах, перевірка документів на право власності на заставне майно. У січні 2006 року вона перевіряла пакет документів наданих Фастівським від-діленням BAT «Державний Ощадний банк України», щодо мож-ливості надання кредиту BAT «Фастівський завод продтоварів». У заставу даного кредиту пропонувалось товарів в обороті — сік яблуневий, інша консервація та скляна тара. Пізніше їй стало ві-домого, що Фастівське відділення банку надало кредит заводу, але шд яке заставне майно, їй не було відомо. Документи про право власності заводу на заставне майно — нерухомість, їй на перевіркуненадходили.

s&S5S£E5»-E*£i

неодноразово пролонговувало договір кредитної лшії від 12 лю-того 2006 року, проте жодного не разу договір застави від 12 лю-того 2006 року не був пролонгований, а в домовл,ностях про

=^=^^      що Д0Г0В1Р

Крім того з б«ку Н. I. Тарасенко, як керуючої Фа»,тівського

BAT «Фастівського заводу продтоварів» з метою погашення за-борг’ваності перед банком, як передбачено в посадових обовязках підсудної. Крім того, постановою Київського апеля-ційного Господарського суду від 23.05.2007 року діяльність як юридичної особиРВАТ «Ф^вський завод npUbap.» припи-нено у зв’язку з його банкрутством і відшкодування завданих збитків є неможливим. В результаті чого державі в особі BAT «Державний Ощадний банк України» не повернуто 194 613,94 грн кредиту, чим завдано збитки на суму 194 613,94 грн.

Таким чином, дії Тарасенко Наталії Іванівни, що виразились у службовій недбалості, не виконанні своїх службових обов’язків, що заподіяло істотну шкоду в сумі 194613,94 грн., які є тяжкими насшдками, тобто такі, які у двісті п’ятдесят і більше разів пере-вищують неоподатковуваний мшшум доходів громадян, є злочи-ном, пер.дбаченим частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу

Шановний суд. Ваша честь.

3 огляду на викладене пропоную визнати Тарасенко Наталію Іванівну винною у вчинені злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, і призначити їй пока-рання у вигляді позбавлення вош строком на два роки з позбав-ленням права обіймати посади, пов’язані з розпорядженням фі-нансовими ресурсами строком на 3 роки та зі штрафом в розмірі двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-дян.

Вважаю, що тільки обвинувальний вирок у даній кримшальній справі може стати пересторогою усім, хто невиконанням своїх службових обов’язків заподіює значні матеріальні збитки нашій державі.