Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2.3. Захисна промоеа у справі Рязаноеа : Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика : Бібліотека для студентів

5.2.3. Захисна промоеа у справі Рязаноеа


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

магниевый скраб beletage

Предметом злочину, передбаченого ст. 309 КК України є нар-котичні засоби або їх аналоги. При цьому відповідальність за ч. 1 ст. 309 КК настає у випадку, коли розмір наркотичних засобів чи

їх аналогів, що були предметом цього злочину, перевищує неве-ликий, оскільки незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту . невеликих розмірах тягне ві.повідаль-ність за ст. 44 КпАП (п 22 постанови ПВСУ від 26 04.2002 р.

" ВІДПОВІДНО до Таблиць невеликих, великих та особливо вели-ких розмірів наркотичних засобів, затверджених МОЗ від 01.08.2000 p., невеликий розмір висушеного канабісу- це роз-мір до 5 г, невисушеного — до 25, великий розмір невисушеного канабісупочинаєтьсяз2кг500гр.

Таким чином, головним питанням у щєї справі для відмежу-

відповідальності. Таким чином посилання на нього не мало бути включено до обвинувального висновку, та не може бути предме-том розгляду в судовому засіданні. Що схосуехься невисушеного канабісу, то зпдно матеріалів справи иого розмір лише трохи пе-ревищує встановлений невеликий — 36, 8 г, і значно не «дотя-гує» до великого — до 2,5 кг.

Отже постає питання— чи достатньо в суд, доказів того, що

біля 14 години. В нього були вилучені наркотичні засоби, які, як свідчать матеріали справи не були зважені.

Шдсудний та свідки, допитані в судовому засіданні ствер-джують, що вага невисушеної коноплі була значно меншою, ніж та, що з’явилася в матеріалах справи.

У суду немає доказів які б достовірно, не залишаючи жодних сумнівів, свідчили про протилежне.

Зпдно показань свідків, зваження проводив пращвник мішщї, один, без понятих. Так звані «поняті», що існують в обвинуваль-ном, висновку, невідомо чи існують взагалі. Один з них вигада-

™їцГ™ГГ™поПЙГХ показань сВІда1В На д„сУДОВ„му сшдстві— я хочу звернути увагу суду на те, що щ показання роздруковані з одного комп’ютерного файла і дослівно відтво-рюють один одного.

Неповнолітні хлопці, що живуть в сільській місцевості, взагалі „е можуть вживати ви»ази «в присулвості повятих було „ровеле-

один одного.

Тобто оці протоколи є фальсифікацією, і як визнали свідки, вони їх підписали не читаючи.

Але одразу ж після затримання Рязанова, того ж 29 липня з’являється висновок спеціаліста № 2820, де вказується вага

ність за дачу завідомо неправдивого висновку. Отже вказаний висновок спеціаліста № 2820 не може бути джерелом доказу в цій справі.

Що стосується хімічної експертизи, проведеної відповідно до постанови сшдчого від 2.08.2007 року, то в розпорядження екс-перта були вилучені пакети з наркотичними засобами, щшсність яких була порушена попереднім досшдженням, про що вказано в експертизі, оскшьки, природньо, спещаліст, що проводив досш-дження порушив цілісність пакетів для отримання матеріалу для

Крім того, слідчий знайомить обвинувач1н8),го з постановою

права при призначення цієї експертизи. Цікаво, яким чином він мігїхреашзувати?

Питання, яке він оспорював — вага невисушеної коноплі -залишилося без можливості роз’яснення шляхом постановляння питань та клопотань.

Як вказано в ч. 6 п. 2 постанови Пленуму ВСУ від 16.04.2004 р. № 5 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповноштшх», «У разі, коли право на за-хист було порушено при вчиненні окремих процесуальних дій, суд не вправі використовувати відповідні протоколи як джерела

доказів на обґрунтування висновку про винність неповнолітнього у вчиненні злочину.» А отже і висновок експерта позбавлений доказової сили, і суд, відповідно, позбавлений можливості посла-тися у вироку на цей висновок.

Таким чином, будь-яких законних, отриманих з належних джерел, доказів придбання та зберігання шдсудним наркотичного засобу у розмірі, що перевищує встановлений невеликий розмір, за який настає адміністративна відповідальність, у матеріалах справи не міститься і судом не встановлено.

Ваша честь, закон зобов’язує постановити виправдувальний вирок у випадку, коли діяння шдсудного не містять складу зло-чину. Дії, за які притягнуто Рязанова, стоять на межі адміністра-тивноі та кримша^ьної відповідальності, по який бік від щєї межі мають знаходитися— судом достовірно не встановлено, та, на погляд захисту, через їх малозначшсть не становлять суспільної небезпеки, а отже не є злочинними.

Крім того, Рязанов не страждає на наркоманію, не потребує шкування (згідно акту судово-психіатричної експертизи), та щи-ро розкаявся у вживанні наркотиків і з моменту скоєння право-порушення у липні 2007 року більше їх не вживав і вживати не

А тому, на підставі ч. 5 ст. 327 КПК України захист просить виправдати Рязанова за відсутністю складу злочину через мало-значність діяння.

Але навіть якщо б у суду були безсумнівні докази розміру придбаної невисушені- /OHU, ХО І в'цьому ра31 зах'исх Z просив, з огляду на принцип відповідності покарання суспіль-ної небезпечності діяння та відповідно до ст. 104 КК України, звільнити Рязанова, який був неповнолітнім під час вчинення злочину, від кримінальної відповідальності з випробуван-ням, не.важаючи на те, що він вже був судимий за той самий

Адже за законом для такого звільнення не вимагається, щоб злочин було вчинено вперше— застосування до неповноліт-нього звільнення від кримінальної відповідальності з випробу-ванням не обумовлюється кількістю вчинених злочинів, а та-кож ступенем їх тяжкості. Воно є можливим у разі при-значення покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років як за один злочин, так і за сукупністю злочинів чи суку-пністю вироків.