Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1.2. Обеинуеальна промоеа у спраеі Пилипчука : Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика : Бібліотека для студентів

5.1.2. Обеинуеальна промоеа у спраеі Пилипчука


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

Шановний суд!

Закшчено судове сшдство у кримшальній справі за обвинува-ченням Пилипчука Петра Даниловича у скоєнні злочинів, перед-бачених ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 368 КК України, — службове під-роблення ха одержанкя службовою особою хабара. Таке ганебн,

Вважаю, що результати судового слідства дають мені підстави

—^™^:-^—^^

казу начальника Рівненської обласної державної лікарні ветери-нарної медицини від 01.12.2006 року № 77, Пилипчук Петро Данилович обіймав посаду головного шкаря Володимирецької дер-жавної шкарні ветеринарної медицини і був посадовою особою. Як головний шкар Володимирецької державної шкарні ветерина-рної медицини, Пилипчук П. Д. мав право на видачу ветеринар-Lx св1Доцхв ха дов1Доку межаі району обслуговува^ої діниц', Для чого 23.12.2006 року Пилипчук П. Д. у Рівненській обласній державній шкарні ветеринарної медицини отримав ветеринарні довідки в кількості 100 (сто) штук за № № 2480-2580. Видача до-

видав 8авідомо н82п.авдиві ветеринарні довідки A №2480,

™™^

шзащї продукщї тваринного походження у межах району- ве-теринарні довідки A № 2480, A № 2481, A № 2482 являли собою офщійні документи. До зазначених ветеринарних довідок Пили-пчук П. Д. вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення клшічного огляду тварин, який фактично не проводився. За вида-чу зазначених ветеринарних довідок Пилипчук П. Д. отримав від Зайчука К. О. 450 грн. незаконної винагороди — хабара, грошо-вими купюрами номшалом по 100 (сто) гривень у КІЛЬКОСТІ 2 (дв’х) штук: АБ № 6156235, A3 № 3090591 та номіналом по 50 (пятдесят) гривень у кількості 5 (п’яти) штук: ДУ № 5158447, ДП № 1959403, ЕК № 4828440, ГН № 0671686, ДЛ № 9249874.

У судовому засіданні Пилипчук П.Д. вину в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України визнав, а за ч. 1 ст. 368 ЮС України не визнав та показав, що 23.01.2006 року близько 11 го-дини до нього звернувся громадянин Зайчук К. О., якого вш ра-ніше не знав, з проханням виписати ветеринарні довідки на 3 ко-рів. Вш повідомив, що такі довідки будуть коштувати 37 грн. кожна, на що Зайчук К. О. сказав, що у нього при собі грошей немає і поїхав. Того ж дня, близько 13 години, Зайчук К. О. пове-рнувся і попросив виписати довідки на його прізвище, повідоми-вши, що корови будуть забиті і направлені на ринок у м. Рівне.

Виписані без ветеринарного огляду довідки Пилипчук П. Д. пе-редав Зайчуку К. О. Коли Пилипчук П. Д. хотів зареєструвати довідки, Зайчук К. О витяг гроші з «барсетки» і поклав на стіл під журнал. Коли Пилипч.к П. Д. пересунув журнал, то побачив, що гріей було забагатсЛш йхів наз'до^ахи^Зайчука К. О. ха повернути гроші, але того вже затримали пращвники мішщї. За-значені довідки він видав без огляду, оскільки сподівався, що Зайчук К.О. йому віддячить за це. Явку з повинною написав то-му, що його примусили пращвники мішщї, погрожуючи, що по-садять до ІТТ. Під час допиту в якості підозрюваного вину ви-знавав, бо сшдчий запевняв, що жодних насшдків не буде.

Однак, такі показання прошу, шановний суд, розцшювати як спосіб уникнути відповідальності за скоєне та реалізацію підсуд-ним свого права на захист.

Вина шдсудного повністю шдтверджується:

— його особистими показаннями, даними в ході досудового сшдства, зокрема, явкою з повинною Пилипчука П. Д. від 23.01.2006 року (а.с. 8) та показаннями, даними в якості підозрю-ваного, у яких він зазначав, що дійсно 23.01.2006 року близько 11 години до нього звернувся громадянин Зайчук К. О., якого вш раніше не знав, з проханням виписати ветеринарні довідки на 3 ко. 1ів. Пі126).ний виписав їх без огляду і отримав за це хабар

. - показаннями свідка Зайчука К. О., який зазначив, що з гру-дня 2005 по січень 2006 років вш перебував у скрутному фшан-совому становищі і тому виршшв зайнятися бізнесом у сфері тор-гівлі м’ясом, а саме закупівлею та реалізацією яловичини. 3 цією метою він став дізнаватись про деталі щодо організації зазначе-„ої справи. Одна з „айперших" умов - обов^кова „аявшсть ве-теринарної довідки про стан здоров’я тва.ин для подальшого за-

rjp„6~° м0едХН" ГвТд™ иТецГаГеГоГо™ ГИГ теринарні довідки. Зустрівся там з головним лікарем Пилипчу

відки на трьох корів. Пилипчук П. Д., вислухавши його, запевнив, що дане питання не є про.л.мою і всі Щ проблеми вирішу-

ки на’алі, йому необхідно сплатити суму в розмірі 450 (чотири-сха пяхдесяхЛривень, в „у в/падку ^к К. к uL

куП. Д., приїхати з грошима за дві години. Оскшьки Пилип-чукП. Д. витребував суму в розмірі 450 гривень за ветеринарні довідки на три голови корів, то це його дуже обурило, адже реа-льна цша довідок становить 77–91 гривень, а не 450, а тому вш звернувся до Рівненського РВ УМВС з письмовою заявою про протиправні дії Пилипчука П. Д. Шсля прийняття заяви про ви-магання хабара з боку Пилипчука П. Д. пращвники мішщї попро-сили у нього надати допомогу в затриманні хабарника. На що він погодився і сам надав власні кошти в розмірі 450 гривень, які бу-ли в присутності понятих помічені спеціальним засобом — «Ха-бар». Потім грошові кошти номіналом по 100 (сто) гривень в кі-лькості 2 штук (АБ 6156235, A3 3090591) та по 50 (п’ятдесят) гривень у кшькості 5 штук (ДУ № 5158447, ДП № 1959403, ЕК № 4828440, ГН № 0671686, ДЛ № 9249874) були передані йому для передачі їх хабарнику. Того ж дня, 23.01.2006 року, близько 13 години, вш удруге приїхав до головного шкаря Володимире-цької державної шкарні ветеринарної медицини Пилипчука П. Д., який запитав у нього: «Чи все гаразд?». 3 цього питання він зро-зумів, що Пилипчук П. Д. хоче знати, чи привіз вш гроші, тому відповів, що так, привіз. Після цього Пилипчук П. Д. сів за стіл і виписав три ветеринарні довідки. Тоді він, пе»едав Пилипчу-

вилучені дані довідки, а потім пращвники мішщї увійшли до службового кабшету Пилипчука П. Д. Пізніше вш та Пилип-чук П. Д. були доставлені до Рівненського РВ УМВС України. Жодного тиску та погро. з боку працівників міліції при ньому на

—пшТзаннямГсввдка Кушша Володимира Михайловича, на-чальника ВДСБЕЗ ЧРВ УМВС України у Рівненській області, який пояснив, що дійсно в січні 2006 року до райвіддшу звернув-ся Зайчук К. О. зі скаргою про вимагання з нього грошей шкарем Володимирецької ветеренарної лікарні Пилипчуком П. Д. за видачу довідок на забій тварин. Заява була зареєстрована. Того ж дня вони виїхали до м.Володимирець, де заявник передав Пилип-чуку П. Д. гроші. Даний факт був задокументований і Зай-чук К. О. та Пилипчук П. Д. були доставлені до Рівненського РВ УМВС України. Жодного тиску та погроз з боку пращвників мі-лщії при ньому на Пилипчука П. Д. не здійснювалося. Вш добро-вільно написав явку з повинною і близько 19 години був достав-ленийдодому.

Показання свідків Зайчука та Кушша не викликають сумніву у своїй достовірності, адже в повному обсязі підтверджуються зі-браними і все:ічно дослідженими в ході судового слідства дока-

—            протоколом огляду місця події від 23.01.2006 року, згідно з

яким на робочому стош шкаря Пилипчука П. Д. шд шдставкою

виявлені гроші в сумі 450 грн. (2 купюри номшалом по 100 грн.

та 5 — 50 грн.), помічені спецзасобом «світлячок». Під час освіт-

лення рук Пилипчика П. 1); . на них були виявлені сліди зазначе-

-протоколом огляду грошових купюр з використанням лю-мшофоріввід 23.01.2006 року (а.с. 7);

—            актом вилучення документів у Зайчука К. О. - ветеринар-

них 12);відок A №2480, №2481, №2482 від 23.01.2006 року

". -висновком експерта №219 (×) хімічної експертизи від 24.02.2006 року, на грошових купюрах та ватних тампонах зі змивами з рук Пилипчика П. Д. та з грошових купюр виявлено нашарування люмінесцентних спеціальних речовин. Виявлені ре-човини подібні до речовин контрольних зразків (а.с. 39-42);

—            прохоколом оРгляду докум^в в1Д 0Р2.02.2006 року (L 53-54), зпдно з яким, ветеринарні довідки A №2480, A №2481, A № 2482 про придатність 3 корів до забою видані Володимире-цьким дільничим лікарем ветеринарної медицини Пилипчу-ком П. Д. громадянинові Зайчуку К. О.;

—            висновком експе–та № 33 почеркознавчої експертизи від 20.02.2006 року (а.с. 9397), зпдно з яким шдписи та тексти на ветеринарних .овідках A № 2480, A № 2481, A № 2482 виконані

™Третельний аналіз зібраних у справі доказів свідчить про доведеність вини Пилипчука П. Д. у скоєнні злочинів, передба-чених ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 368 КК України та про правильність кваліфікації органами досудового слідства дій підсудного за заЗа таких обставин вважаю, що досшджені в судовому засідан-ні докази можуть бути покладені в основу обвинувального виро-ку.

Для правильного та справедливого вирішення питання про призначення шдсудному покарання за вчинені злочини суду слід досшдити дані про його особу, які є в матеріалах справи.

гоправиласт. 75ККУкраїни.

Відповідно до ст. 67 КК України, обставин, що обтяжують по-карання, державне обвинувачення не вбачає.

Причинами й умовами, які спричинили вчинення зазначених злочинів, вважаю недостатній контроль з боку головного лікаря ветеринарної медицини Рівненської області за діяльністю підлег-

^^SSSSS^ проШу, ВаШа чесхь, визнахи винним

за ч. 1 ст. 366 КК України - у вигляді 2 років обмеження вош з позбавленням права займати посади керівників підприємств, установ та організащй, діяльність яких пов’язана з виконанням організащйно-розпорядчих обов’язків, строком на 2 роки;

за ч. 1 ст. 368 КК України- у вигляді 4 років позбавлення вош з позбавленням права займати посади керівників підпри-ємств, установ, організащй, діяльність яких пов’язана з виконан-ням організаційно-розпорядчих обов’язків, строком на 3 рокит

Зп'дно з сх. 70 £к Ук'раїни, за сукупшсхкГвчинених'злочишв шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ос-таточне покарання призначити у вигляді 4 років позбавлення вош з позбавленням права займати посади керівників шдприємств, установ, організащй, діяльність яких пов’язана з виконанням ор-ганізащйно-розпорядчих обов’язків строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити Пилипчука від при-значеного основного покарання з випробуванням, якщо він про-тягом 3 років іспитового строку не вчинить нового злочину та згідно з ст. 76 КК України виконає покладені на нього обов’язки періодично з’являтися для реєстрації до органів кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу - шдписку про невиїзд до набрання вироком законної сили, залишити без змін.

Судові витрати за проведення експертиз в сумі 439 грн. 39 коп. стягнути з підсудного на користь держави.

Речові докази: грошові купюри номшалом по 100 (сто) гри-вень у кількості 2 ( ’вох) шт)к: АБ № 6156235, A3 № 3090591 та „OMhLoM no 50 (пятдіятТгривень у кількості 5 (п’яти) штук: ДУ №5158447, ДП №1959403, ЕК №4828440, ГН №0671686,

Дякую за увагу.