Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.4. Три основні засади судової промови : Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика : Бібліотека для студентів

2.4. Три основні засади судової промови


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

«...Ніхто ніколи не міг ні пишності, ні переваги у красномовс-

Петро Пороховщиков особливо уважно і критично ставився до

д=^^^^^

дослідити ці обставшш; установити істину у справі та прийняш „равилвне рішення. I дуже важливо туд „е пр„„„з„тИ гідніств людини, не порушити норм професшноі етики та етичних прин-ципів взагалі.

Юрист-практик з методики побудови судової промови П. По-роховщиков зазначає, що на суді потрібна, передусім, надзви-чайна, виняхкова ясш'схь і чш/сть. Слухач/ма^т/все розум.хи відразу, без додаткових зусиль. Ритор може розраховувати на їхню уяву, але не на їхній розум і проникливість. А тому слід говорити не так, щоб міг зрозуміти, а так, щоб не міг не зрозу-міти вас суддя.

Його поради цінні і в наші дні. Вони ніби звернені до ниніш-

"-^ажаТеТідність осіб,які виступаютьу судовому процесі;

—            уникайте домислів про самого себе і про присяжних;

—            не допускайте, щоб різкість переходила в грубість, але пам'ятайтейінше:

—            непотрібна ввічливість також може різати вухо і, гірше то-го, може бути смішною;

—            говоріть просто, але водночас виразно й вишукано;

—            знайте ціну словам, пам’ятайте, що одне просте слово мо-же інколи виражати всю суть справи з точки зору звинувачення або захисту; один вдалий епітет інколи вартий цілої характерис-тики.

щодо тієї чи іншої справи.

I.              Обвинувальна промова прокурора в кримінальних справах у

су2іпершоїшстанщї.

. .iJ—™-=Гй—-"— -

3.            Захисна промова адвоката в кримінальній справі в суді першої інстанції.

4.            Промова адвоката- представника потершлого, цившьного позивача і цивільного відповідача.

5.Самозахиснапромовапідсудного.

6.            Промова потершлого і його представника.

7.            Промова цивільного позивача і цивільного відповідача або їхніх пр).ставників (у межах цивільного позову в кримінальних

8.            Промови прокурора й адвоката в цивільних справах в суді першої інстанції.

9.            Промови прокурора й адвоката в адмшістративних справах.

10.          Промови прокурора й адвоката в кримшальних і цивіль-

них справах в суді другоїшстанщї.

II.             Промови позивача та відповідача або їх представників у

цивільних справах.

12. Промови третіх осіб або їх представників у цивільних сп1авах.

14. Промови представників громадських і трудових колекти-вів 15. ивільних справах.

16.          Промова потершлого в адмшістративній справі.

17.          Захисна промова близьких родичів, опікунів або піклува-льників шдсудного в кримшальній справі.

Зав,ання судових риторів — підготувати й виголосити промо-

но й голосно», — пише Ф. Честерфілд.

Виходячи з теорії і практики судової риторики, можна виділи-ти три основні засади судової промови: псих