Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Підготовчі роботи : Земельне право України : Бібліотека для студентів

3.2. Підготовчі роботи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

Загрузка...

Підготовчі роботи включають в себе аналіз земельно-када-стрових, статистичних, планово-картографічних та інших ма-теріалів, а також польове обстеження земель, якими користу-ються сільськогосподарські підприємства і організації, з метою вивчення даних про фактичний стан використання цих зе-мель, встановлення меж земель природоохоронного, оздоров-чого, рекреаційного, історико-культурного призначення та інших земель, що не можуть передаватись у колективну або приватну власність.

По тих сільських, селищних, міських Радах, де не проводи-лись роботи по формуванню територій і встановленню меж цих Рад, а також не проведені роботи по встановленню меж сільських населених пунктів, у складі підготовчих робіт встановлюються межі і формується територія відповідних Рад, а землі сільських населених пунктів передаються у відання цих Рад.

Ця робота виконується відповідно до Технічних вказівок з цих питань, затверджених Держкомземом України 30 жов-тня 1991 р.

З метою обчислення розміру середньої земельної частки сільською, селищною, міською Радою складаються та затверд-жуються списки:

♦ осіб, які працюють у колективних сільськогосподарських підприємствах, підсобних сільських господарствах, сеЗемельне право України

лянських (фермерських) господарствах, інших сільсько-

господарських підприємствах, установах, організаціях, а

також пенсіонерів, які раніше працювали у сільському

господарстві і проживають у сільській місцевості;

♦ осіб, зайнятих у соціальній сфері на селі, до яких належать

працівники освіти, охорони здоров’я, культури, побутово-

го обслуговування населення, зв’язку, торгівлі та громадсь-

кого харчування, правоохоронних органів, Рад та їх ви-

конавчих комітетів, а також пенсіонерів з числа цих осіб,

що проживають у цій місцевості.

У випадках ліквідації господарств вивчаються пропозиції

ліквідаційних комісій, створюваних загальними зборами колек-

тивів цих господарств, щодо розподілу сільськогосподарських

угідь між сторонами на базі ліквідованих господарств нових

колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогоспо-

дарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних то-

вариств. Ці пропозиції повинні бути погоджені і схвалені на

загальних зборах колективів господарств, що ліквідуються.

При цьому потреба вказаних підприємств, кооперативів, товариств у необхідній для ведення сільського господарства площі земельних угідь має бути обгрунтованою наявністю тру-дових ресурсів, матеріально-технічних засобів, забезпеченістю кормами тваринництва, обсягами передбачуваного виробниц-тва товарної сільськогосподарської продукції.

При польовому обстеженні земель, якими користуються сільськогосподарські підприємства і організації, визначаються землі лісового і водного фонду, земельної ділянки, що мають природоохоронне призначення, а також ті, що віднесені до зе-мель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призна-чення. Одночасно готуються пропозиції про порядок подальшо-го використання цих земель.

Межі таких земельних ділянок визначаються на місцевості за участю представників місцевих Рад, органів Державного ко-мітету України по земельних ресурсах і Міністерства охорони навколишнього природного середовища.

Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств