Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ ХІV Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 1. Поняття земель сільськогосподарського призначення : Земельне право України : Бібліотека для студентів

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ ХІV Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 1. Поняття земель сільськогосподарського призначення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Відповідно до вимог Земельного кодексу України землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для потреб сільського господарства або призначені для цих цілей. Це найважливіша із усіх категорій земель. Головною особ-ливістю її є те, що земля тут виступає в якості основного засо-бу виробництва продуктів харчування і кормів для тваринниц-тва, а також сировини для промисловості.

До складу земель сільськогосподарського призначення входять:

а)         сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насаджен-

ня, сіножаті, пасовища та перелоги);

б)         несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і про-

гони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насаджен-

ня, крім тих, що віднесені до земель лісового фонду, землі

під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасо-

вої консервації).

До складу земель сільськогосподарського призначення вхо-дять також особливо цінні продуктивні землі з високородючи-ми грунтами. Це – чорноземи нееродовані несолонцюваті суг-линкові на лесових породах, лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові грунти, темно-сірі опідзолені та чор-ноземи опідзолені на лесах і глеюваті, бурі гірсько-лісові та дер-ново-буроземні глибокі і середньоглибокі, підзолисто-дернові суглинкові грунти, коричневі грунти Південного узбережжя Криму, дернові глибокі грунти Закарпаття.

Розділ XIV. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Особливо цінні продуктивні землі підлягають особливій охороні, збереженню і відтворенню їх родючості у процесі сільськогосподарського використання.

На жаль, в Україні в останній час спостерігається стійка тенденція скорочення площ продуктивних сільськогосподарсь-ких угідь. Одночасно збільшується кількість так званих пору-шених земель.

За останні 30 років площі еродованих земель зросли у 2,5 раза, в тому числі еродованої ріллі – у три рази. Внаслідок ерозійних процесів щорічний змив грунту з розорених схилових земель досягає 460 млн т. У ньому міститься 11 млн т гумусу, 0,5 – азо-ту, 0,4 – фосфору і 7 млн т калію. Найбільший змив грунтів зафіксовано в Чернівецькій (27,8 т/га), Харківській (24 т/га), Тернопільській (24,5 т/га), Закарпатській (23,3 т/га) областях. Недобір сільськогосподарської продукції на еродованих землях щорічно становить 8–9 млн т у зерновому обчисленні1 .

Поряд з ерозійними процесами спостерігається інтенсивна деградація схилових сільськогосподарських земель унаслідок зсувів, обвалів, опливів. Ці явища дуже поширені в Закар-патській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях.

У зоні Полісся інтенсивно збільшуються площі заболочених земель. У загальній площі сільськогосподарських угідь перезво-ложених грунтів 27, а заболочених 11 відсотків.

Виявлено тенденцію до збільшення площі земель із кисли-ми грунтами. Зокрема, за 1985–1995 р. їхня кількість у Кіровог-радській області зросла до 66,8 відсотків, Закарпатській – 86,5, Івано-Франківській – 77,9 Вінницькій – 64,3 та Львівській – до 50,22 відсотків.

На значних площах орних земель у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській і Чернівецькій областях кількість гумусу зменшилася на 0,3–0,4 відсотки. У ціло-му його вміст в одному шарі більшості грунтів нижчий від кри-

1 Пархуць Б.І. Еволюція агроландшафтів і проблеми їхньої охорони // Землевпо-рядний вісник. – К. – 2000. – №4. – С.69.

Земельне право України

тичного рівня, що негативно позначається на їхній родючості. Щорічний винос гумусу в цих областях зростає на 1,8–2,4, а на деяких полях – на 24,5–52,5 т/га.

Тому особливого значення набуває підвищення культури землеробства, дотримання правил господарського використан-ня земель, проведення робіт щодо збереження і підвищення родючості грунтів, суворе дотримання земельного законодав-ства, що встановлює правовий режим земель сільськогоспо-дарського призначення.

До складу земель сільськогосподарського призначення входять земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби. У разі не-обхідності за бажанням територіальних громад сіл, селищ, міст у порядку землеустрою може здійснюватися перерозподіл земель-них ділянок сіножатей і пасовищ з метою максимального набли-ження громадських сіножатей і пасовищ до населених пунктів.

Земельні ділянки для ведення садівництва та городництва також відносяться до складу земель сільськогосподарського призначення. Використання земельних ділянок садівничими чи городницькими об’єднаннями громадян здійснюється відпо-відно до вимог Земельного кодексу України.