Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. Кримінальна відповідальність за земельні правопорушення : Земельне право України : Бібліотека для студентів

6. Кримінальна відповідальність за земельні правопорушення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Кримінальна відповідальність за земельні правопорушення настає у тому випадку, коли дане порушення має ознаки сусп-ільно небезпечного діяння, тобто є злочином.

Кримінальна відповідальність відноситься до найбільш су-ворих видів відповідальності за земельні правопорушення і носить каральний характер. Новий Кримінальний кодекс Ук-раїни (2001р.) до суспільно небезпечних правопорушень стосов-но земельного правопорядку відносить такі злочини: забруд-нення або псування земель (ст. 239); безгосподарське використання земель (ст. 254).

В частині першій ст. 239 згаданого Кодексу зазначається, що за забруднення або псування земель речовинами, відходами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля внаслідок порушення спеціальних правил, якщо

Розділ XII. Відповідальність як засіб реалізації земельного права

це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, наступає кримінальна відповідальність у вигляді штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися пев-ною діяльністю на строк до трьох років. Частина друга цієї статті за ті самі діяння, що спричинили загибель людей, їх масове зах-ворювання або інші тяжкі наслідки, передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно з вимогами ст. 254 Кримінального кодексу України за безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обігу, змивання гумусного шару, пору-шення структури грунту, наступає кримінальна відповідальність у вигляді штрафу до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбав-ленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Кримінальна відповідальність передбачена також за вчинен-ня екологічних злочинів, якими визнаються суспільно й еколо-гічно небезпечні діяння (бездіяльність), що посягають на вста-новлений режим використання, відтворення й охорони земель, інших природних ресурсів, екологічний правопорядок та нор-мативи екологічної безпеки.

Новий Кримінальний кодекс злочинами проти довкілля визнає винні, протиправні, суспільно і екологічно небезпечні діяння, які можна згрупувати за такими видами:

♦          порушення правил екологічної безпеки (ст. 236);

♦          невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст. 237);

♦          приховування або умисне перекручення відомостей про екологічний стан ( в тому числі радіаційний), пов’язаний

            Земельне право України     

із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів тощо (ст. 238);

♦          забруднення або псування земель (ст. 239);

♦          порушення правил охорони надр (ст. 240);

♦          забруднення атмосферного повітря (ст.241);

♦          порушення правил охорони вод (ст. 242);

♦          забруднення моря (ст. 243);

♦          порушення законодавства про континентальний шельф України (ст. 244);

♦          знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245);

♦          незаконна порубка лісу (ст. 246);

♦          порушення законодавства про захист рослин (ст. 247);

♦          незаконне полювання (ст. 248);

♦          незаконне зайняття рибним, звірним або іншим водним добувним промислом (ст. 249);

♦          проведення вибухових робіт з порушенням правил охо-рони рибних запасів (ст. 250);

♦          порушення ветеринарних правил (ст. 251);

♦          умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 252);

♦          проектування чи експлуатація споруд без систем захис-ту довкілля (ст. 253);

♦          безгосподарське використання земель (ст. 254).

Залежно від характеру злочину, його суспільної і екологіч-

ної небезпечності, кваліфікуючих ознак, суб’єктів посягання суб’єктами кримінальної відповідальності можуть бути грома-дяни і посадові особи.

Кримінальні санкції за перераховані вище злочини перед-бачають покарання у формі штрафу, обмеження волі, позбав-лення права займати певні посади, конфіскації майна і засобів злочину.