Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. Права і обов’язки осіб, які беруть участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення : Земельне право України : Бібліотека для студентів

4.4. Права і обов’язки осіб, які беруть участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Особа, яка притягається до адміністративної відповідаль-ності, має право: знайомитися з матеріалами справи, дава-ти пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою ад-воката, виступати рідною мовою і користуватися послуга-ми перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться про-вадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присут-ності особи, яка притягається до адміністративної відпові-дальності. У разі відсутності цієї особи при розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст.ми 52, 53, 531, 54, 55, 56 КУАП, справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення, про

Розділ XII. Відповідальність як засіб реалізації земельного права

місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло кло-потання про відкладення розгляду справи (ст. 268 КУАП).

Якщо потерпілим є особа, якій правопорушенням заподія-но майнову шкоду, вона має право знайомитись з матеріалами справи, заявляти клопотання, оскаржувати постанову по справі. Потерпілого може бути опитано як свідка (ст. 269 КУАП).

Інтереси особи, яка притягується до адміністративної відпо-відальності, і потерпілого мають право представляти їх законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники).

У розгляді справи про адміністративне правопорушення може брати участь адвокат.

Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі будь-які обставини, що підлягають установленню по даній справі.

На виклик службової особи, у провадженні якої перебуває справа, свідок зобов’язаний з’явитися в зазначений час, дати правдиві пояснення, повідомити все йому відоме по справі і відповісти на поставлені запитання (ст. 272 КУАП).

Експерт призначається службовою особою, в провадженні якої перебуває справа про адміністративне правопорушення, у разі, коли виникає потреба в спеціальних знаннях.

Експерт зобов’язаний з’явитись на виклик службової особи і дати об’єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях.

Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що стосується предмета експертизи, заявляти клопотання про на-дання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі виснов-ку; з дозволу службової особи ставити особі, яка притягується до відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що сто-сується предмета експертизи; бути присутнім при розгляді справи (ст. 273 КУАП).

Потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам відшкодову-ються у встановленому порядку витрати, що їх вони зазнали у зв’язку з явкою до службової особи, в провадженні якої пере-буває справа.

За особами, яких викликають як потерпілих, свідками, екс-пертами і перекладачами, зберігається у встановленому поряд-Земельне право України

ку середній заробіток за місцем роботи за час їх відсутності у зв’язку з явкою до службової особи, в провадженні якої пере-буває справа (ст. 275 КУАП).