Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Інші спеціально уповноважені державні органи, що здійснюють земельний контроль : Земельне право України : Бібліотека для студентів

3. Інші спеціально уповноважені державні органи, що здійснюють земельний контроль


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

До інших спеціально уповноважених державних органів, що здійснюють земельний контроль, відносяться:

♦          Міністерство охорони навколишнього природного сере-

довища та ядерної безпеки України;

Земельне право України

♦          Міністерство охорони здоров’я України;

♦          Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

До функції Міністерства охорони навколишнього природ-ного середовища та ядерної безпеки України відноситься дер-жавний контроль за виконанням природоохоронних вимог під час виділення земель під усі види господарської діяльності; дотримання екологічних норм під час розроблення нової техн-іки, технологій і матеріалів для обробітку грунтів, а також у ході розміщення, проектування, будівництва і експлуатації підприємств та інших об’єктів; попередження забруднення зе-мель стічними водами, пестицидами, мінеральними добривами, токсичними і радіоактивними речовинами; дотримання уста-новленого режиму використання земель природоохоронного, природно-заповідного і рекреаційного призначення; здійснен-ня передбачених проектами землеустрою та іншими проекта-ми заходів щодо недопущення і ліквідації процесів, що викли-кають деградацію і забруднення земель, а також щодо охорони грунтів і раціональному використанню земельних ресурсів; виконання робіт щодо рекультивації порушених земель; прове-дення заходів щодо недопущення знищення родючості грунтів.

Міністерство охорони здоров’я України за допомогою органів санітарно-епідеміологічного нагляду контролює дотри-мання санітарного законодавства у разі використання земель-них ділянок, встановлення охоронних, санітарно-захисних, оз-доровчих і рекреаційних зон, під час проектування і експлуатації підприємств, об’єктів щодо використання, перероб-лення і захоронення радіоактивних, токсичних матеріалів і відходів виробництва; недопущення забруднення земель інфек-ційними хворобами.

В компетенцію Державного комітету будівництва, архітек-тури та житлової політики України входить контроль за здійсненням усіх видів містобудівної діяльності у містах та інших населених пунктах відповідно до чинної містобудівної документації; дотримання норм і правил планування і забудо-ви міст та інших поселень; дотримання установленого порядку Розділ XI. Контроль за виконанням і охороною земель. Вирішення земельних спорів

використання території з особливим режимом містобудівної діяльності; недопущення самовільного будівництва, знесення будинків і споруд, вирубування зелених насаджень загального користування в містах і селищах; надання земельних ділянок у містах і селищах відповідно до їх цільового призначення і місто-будівних вимог.