Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Правовий режим земельних сервітутів : Земельне право України : Бібліотека для студентів

2.2. Правовий режим земельних сервітутів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

У главі 17 Земельного кодексу України підкреслюється, що земельні сервітути, встановлені на земельну ділянку, не позбав-ляють власника цієї земельної ділянки прав володіння, корис-тування та розпорядження нею.

Земельні сервітути підлягають обов’язковій державній реє-страції в порядку, передбаченому Земельним кодексом. Інфор-мація про встановлення земельного сервітуту є невід’ємною частиною правовстановлюючого документа щодо земельної ділянки, на яку встановлено земельний сервітут.

Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку до іншої особи.

Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-прода-жу, застави і не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.

Власник, а також користувач та орендар земельної ділянки, на яку встановлено земельний сервітут, має право, якщо інше не передбачено законом, вимагати від осіб, в інтересах яких встановлено земельний сервітут, відповідної винагороди за його встановлення.

Власникові земельної ділянки, на яку встановлено земель-ний сервітут, мають бути відшкодовані збитки, завдані внаслі-док користування земельним сервітутом.

Земельні сервітути встановлюються на визначений та не-визначений строк.

Розділ VII. Право земельного сервітуту

Норми Земельного кодексу передбачають припинення дії земельного сервітуту. На вимогу власника земельної ділян-ки, на яку встановлено земельний сервітут, його дія може бути припинена у зв’язку із виникненням підстав для його встановлення.

Дія земельного сервітуту припиняється на вимогу власни-ка земельної ділянки у разі:

♦          поєднання в одній особі особи, в інтересах якої встанов-лено земельний сервітут, та власника земельної ділянки, на яку він встановлений;

♦          відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут, від його подальшого використання;

♦          рішення суду;

♦          закінчення строку, на який було встановлено земельний сервітут.

Якщо земельна ділянка, на яку встановлено земельний серв-ітут, не може бути використана відповідно до її призначення, власник цієї земельної ділянки має право вимагати зняття зе-мельного сервітуту з цієї земельної ділянки у судовому порядку.

З введенням земельного сервітуту власник не позбав-ляється права володіння, користування і розпорядження своєю земельною ділянкою. Разом з сервітутом у правовий вжиток увійшло поняття “обтяжування” (обмеження) майна сервітутом. Чи попадає правова природа обтяжування в роз-ряд обмежень права власності? Власник обмеженого серві-тутом майна не позбавляється ні одного із належних йому прав. Однак він опиняється обмеженим у здійсненні права користування земельною ділянкою в такій мірі, в якій цього вимагає право сервітуту. Він уже не може вільно, на свій розсуд користуватися земельною ділянкою так, як він мав би змогу це робити у разі відсутності сервітуту. Подібне обме-ження у праві користування впливає на зміст права влас-ності, відповідно частково і обмежує його.

Як і всяке інше право, встановлене законом, право сервіту-ту підлягає захисту. Захист здійснюється в судовому порядку. Позов подається особою, що має право на сервітут; відповідаЗемельне право України

чем за позовом є власник земельної ділянки, обтяжений серві-тутом. Захист права сервітуту може здійснюватись переважно такими способами:

♦          визнанням права сервігуту в тому випадку, якщо власник відмовляє позивачу в установленому законним порядком праві;

♦          поновленням становища, що існувало до порушення пра-ва сервітуту; присікання дій, що порушують право серві-туту чи створюють загрозу цього порушення. Дане пору-шення може виникнути в тому випадку, коли власник не заперечує сервітуту, але починає будівництво чи оранку на території ділянки, відведеної для здійснення сервіту-ту, і тим самим перешкоджає його здійсненню;

♦          самозахистом права. В рамках цього права володар права сервітуту може сам здійснити дію, що присікає порушен-ня його прав. Такими діями можуть бути, наприклад, знят-тя частини паркану, що перешкоджає проїзду;

♦          відшкодування збитків і відшкодування моральної шкоди.

В якості захисту права сервітуту можуть застосовуватись і

інші способи, передбачені законодавством.

Таким чином, розвиток сервітуту в законодавстві України має безумовно важливе значення для встановлення нормаль-них земельних відносин та оптимального використання земель-ної власності. Сервітут - це суттєвий в сучасних умовах вид прав, детальне розроблення - це додаткова гарантія зменшен-ня конфліктів і спорів під час використання землі.