Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Земельне право України : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

А. П. Шеремет

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

2-ге видання

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2УДК 349.4(477)(075.8) ББК 67.9(4УКР)404я73 Ш 49

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-2256 від 21.05.2004)

Рецензенти:

Приймак І. Д. – директор науково-дослідного інституту адаптивно-ландшафтних сис-тем землеробства України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Акаде-мії вищої школи України;

Сальман І. Ю. – завідувач кафедри правових наук Білоцерківського державного аграрного університету, кандидат юридичних наук, професор, академік Нью-Йоркської Академії наук, академік Української Академії наук Національного прогресу;

Молдован В. В. – кандидат юридичних наук, професор юридичного факультету Київ-ського державного університету ім. Т.Шевченка.

Трачук А. П. – декан юридичного факультету Закарпатського державного університе-ту, доцент кафедри теорії та історії держави і права, заслужений юрист України.

Шеремет А. П., Земельне право України: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ Ш 49 А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 632 с.– ISBN 978-966-364-816-3

Даний підручник написаний відповідно до програми дисципліни “Земельне право”. В ньому висвітлюється зростаюча роль даної галузі права у зв’язку з проведенням земельної реформи, приватизації земель, удосконаленням правових форм ефективного використан-ня, відновлення і охорони землі як інтегрованого та диференційованого об’єкта правового регулювання, з урахуванням її функціонального призначення в нових, ринкових умовах держави.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних і сільськогосподарських вузів і фа-культетів, практичних працівників та широкого кола громадян, які займаються проблема-ми правового розвитку земельних правовідносин в Україні.

УДК 349.4(477)(075.8) ББК 67.9(4УКР)404яISBN 978-966-364-816-3

© Шеремет А.П. 2009.

© Центр учбової літератури, 2009.