Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література, використана під час підготування даного видання 1. Перелік основних нормативно-правових актів : Земельне право України : Бібліотека для студентів

Література, використана під час підготування даного видання 1. Перелік основних нормативно-правових актів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

1.         Конституція України – Закон України від 28.06.96р. // Голос України. – 1998.

2.         Земельний кодекс України від 18.12.90р. // ВВР. – 1991. – №10.

3.         Земельний кодекс України від 25.10.2001р. // ВВР. – 2001.

4.         Лісовий кодекс України від 21.01.94р. // ВВР. – 1994. – №17.

5.         Водний кодексУкраїни від 06.06.95р. // ВВР. – 1995. – №24.

6.         Кодекс України “Про надра” від 27.07.94р. // ВВР. – 1994. – №36.

7.         Цивільний кодекс України від 18.07.1963р. (із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР-№278-11 від 20.05.85р.) // ВВР. – 1996. – №46.

8.         Цивільний процесуальний кодекс України від 09.12.63р. // Указ ПВР Ук-раїнської РСР №б/н від 09.12.63р.

9.         Арбітражний процесуальний кодекс від 06.11.91р. // ВВР. – 1992. – №6.

10.       Кодекс України про адміністративні правопорушення від 01.06.85р. // ВВР. – 1984. – Додаток до №51. – С.1122.

11.       Кримінальний кодекс України від 05.04.2001р. // ВВР. – 2001. – №25-26.

12.       Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14.02.92р. // ВВР. – 1992. – №20.

13.       Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.97р. // ВВР. – 1997. – №24.

14.       Закон України “Про форми власності на землю” від 30.01.92р. // ВВР. – 1992. – №18.

15.       Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” від 24.06.93р. // ВВР. – 1993. – №32.

16.       Закон України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропро-мислового комплексу в народному господарстві” від 17.10.90р. // ВВР. – 1990. – №45.

1 7 . Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91р. // ВВР. – 1991. – №49. 18. Закон України “Про підприємництво” від 26.02.91р. // ВВР. – 1991. – №14.

1          9 . Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91р. // ВВР. – 1991. – №24.

20.       Закон України “Про плату за землю” від 03.07.92р. // ВВР. – 1992. – №38.

21.       Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.97р. // ВВР. – 1997. – №39.

22.       Закон України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” від 10.07.96р. // ВВР. – 1996. – №41.

2          3 . Закон України “Про основи містобудування” від 16.11.92р. // ВВР. – 1992. – №52.

24.       Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 26.06.91р. // ВВР. – 1991. – №41.

25.       Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.92р. // ВВР. – 1992. – №34.

Література

26.       Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.91р. // ВВР. – 1991. – №16.

27.       Закон України “Про транспорт” від 10.11.94р. // ВВР. – 1994. – №51.

28.       Закон України “Про оренду землі” від 06.10.98р. // ВВР. – 1998. – №46-47.

29.       Закон України “Про науково-технічну інформацію” від 25.06.93р.// ВВР. – 1993. – №33.

30.       Закон України “Про колективні договори та угоди” від 01.07.93р.// ВВР. – 1993. – №36.

31.       Закон України “Про дорожній рух” від 30.06.93р. // ВВР. – 1993. – №31.

32.       Закон України “Про Антимонопольний комітет України” від 26.11.93р. // ВВР. – 1993. – №50.

33.       Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.94р. // ВВР. – 1994. – №40.

34.       Закон України “Про страхування” від 07.03.96р. // ВВР. – 1996. – №18.

35.       Закон України “Про формування фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту насе-лення” від 20.06.97р. // ВВР. – 1997. – №36.

36.       Закон України “Про державну програму приватизації” від 12.02.99р. // ВВР. – 1998. – №33.

37.       Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 03.03.98р. // ВВР. – 1998. – №34.

38.       Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17.12.98р. // ВВР. – 1999. – №5-6.

39.       Закон України “Про затвердження Кодексу законів про працю Української РСР” від 12.10.71р. // ВВР. – 1971. – №50.

40.       Закон України “Про приватизацію державних підприємств” від 04.03.92р. // ВВР. – 1992. – №24.

41.       Закон України “Про заставу” від 02.10.92р. // ВВР. – 1992. – №47.

42.       Закон України “Про оренду державного та комунального майна” від 10.04.92р. // ВВР. – 1992. – №30.

43.       Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19.06.92р. // ВВР. – 1992. – №36.

44.       Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97р. // ВВР. – 1997. – №21.

45.       Закон України “Про затвердження Кодексу про шлюб та сім’ю Української РСР” від 20.06.69р. // ВВР. – 1969. – №26.

46.       Закон України “Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР” від 13.03.92р. // ВВР. – 1992. – №25.

47.       Постанова ЦВК і РНК СРСР “Про колективні господарства” від 16.03.27 // СЗ СССР. – 1927. – №15.

48.       Постанова ЦВК і РНК СРСР “Про радянські господарства” від 16.03.27 // СЗ СССР. – 1927. – №15.

49.       Постанова ЦК КПРС і РМ СРСР від 28.11.69р. “Про примірний статус колгоспу”// СП СССР. – 1969. – №26.

50.       Постанова РМ СРСР “Про затвердження Положення про міжгосподарські підприємства” від 23.11.77 // СП СССР. – 1977. – №12.

Земельне право України

51.       Постанова Верховної Ради УРСР “Про земельну реформу” від 18.12.90 // ВВР. – 1991. – №10.

52.       Постанова Верховної Ради України “Про управління майном підприємств, установ і організацій, що є у загальнодержавній власності” від 14.02.92 // ВВР. – 1992. – №20.

53.       Постанова Верховної Ради України “Про прискорення земельної реформи та приватизації землі” від 13.03.92 // ВВР. – 1992. – №25.

54.       Постанова Верховної Ради України “Про форми державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею” від 13.03.92 // ВВР. – 1992. – №25.

55.       Указ Президента України “Про приватизацію об’єктів незавершеного буді-вництва” від 14.10.93р.

56.       Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення зе-мельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва” від 10.11.94р. // Збірник Указів Президента України. – 1994. – №4.

57.       Указ Президента України “Про заходи щодо реформування аграрних відно-син” від 18.01.95р. // Урядовий кур’єр . – 1995. – 21 січня.

58.       Указ Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у ко-лективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 02.08.95р. // Урядовий кур’єр . – 1995. – 12 серпня.

59.       Указ Президента України “Про затвердження Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах” від 13.05.96р. №340/96.

60.       Указ Президента України “Про Положення про Міністерство агропромис-лового комплексу України” від 15.11.97р. // Офіційний вісник України. – 1997. – №47.

61.       Указ Президента України “Про приватизацію автозаправних станцій, що ре-алізують пально-мастильні матеріали виключно населенню” від 29.12.93р. // Голос України. – 1994. – 11 січня.

62.       Указ Президента України “Про захист прав власників земельних часток (паїв)” від 21.04.98р. №332.

63.       Указ Президента України “Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяль-ності” від 12.07.95р. // Урядовий кур’єр. – 1995. – 18 липня.

64.       Указ Президента України “Про продаж земельних ділянок несільськогоспо-дарського призначення” від 19.01.99р. №32.

65.       Декрет Кабінету Міністрів України “Про приватизацію земельних ділянок” від 26.12.92р. // ВВР. – 1993. – №10.

66.       Декрет Кабінету Міністрів України “Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених з участю державних підприємств” від 31.12.92р. // ЗП. – 1993. – №3.

67.       Декрет Кабінету Міністрів України “Про об’єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства” від 17.03.93р. // ВВР. – 1993. – №19.

68.       Декрет Кабінету Міністрів України “Про довірчі товариства” від 17.03.93р. // ВВР. – 1993. – №19.

69.       Декрет Кабінету Міністрів України “Про забезпечення єдності вимірюван-ня” від 24.04.93р. // ВВР. – 1993. – №26.

Література

70.       Постанова Ради Міністрів УРСР “Про додаткові заходи щодо розвитку індивідуального житлового будівництва на селі та положення щодо соц-іально-демографічної ситуації в трудонедостатніх господарствах” від 15.12.90р. // Урядовий кур’єр. – 1990. – №2.

71.       Постанова Ради Міністрів УРСР “Про форму договору на право тимчасово-го користування землею (в тому числі на умовах оренди)” від 10.04.91р. // ЗП УРСР. – 1991. – №4.

72.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про форму договору на право тим-часового користування землею (в тому числі на умовах оренди)” від 17.03.93р. // ЗП УРСР. – 1993. – №9.

7 3 . Постанова Кабінету Міністрів Ук раїни “Про методику грошової оцінки земель сільськ о-господарського призначення та населених пунктів” від 23.03.95р. // ЗП.-1995.-№6

74.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про додаткові заходи щодо підтримки розвитку особистих підсобних господарств громадян і селянських (фермерсь-ких) господарств” від 31.05.95р. // Урядовий кур’єр. – 1995. – 8 червня.

75.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про прискорення приватизації в агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення” від 19.07.96р. // Урядовий кур’єр . – 1996. – 1 серпня.

76.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження типових поло-жень про місцеві державні органи земельних ресурсів” від 07.08.96р. // ЗП.-1996. – №16.

77.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про методику грошової оцінки зе-мель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)” від 30.05.97р. //Офіційний вісник України. – 1997. – №23.

78.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок ведення державного земельного кадастру (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №99 від 30.01.97р.)” // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і норма-тивні документи. – К, 1998. – С.328–330.

79.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про Програму створення автомати-зованої системи ведення державного земельного кадастру” від 02.12.97р.

80.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про Положення про державний ком-ітет України по земельних ресурсах” від 07.08.96р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. – К., 1998. – С.305–310.

81.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про Положення про містобудівний кадастр населених пунктів” від 25.03.93р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. – К., 1998. – С.366.

82.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про методику грошової оцінки зе-мель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (тимчасова) від 23.03.95р. (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №864 від 31.10.95р.; №525 від 30.05.97р.) // Земельні відносини в Україні: законо-давчі акти і нормативні документи. – К., 1998. – С.385.

83.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про моніторинг земель” від 20.08.93р. // Земельні відносини в Україні: законо-давчі акти і нормативні документи. – К., 1998. – С.580.

84.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” від 30.03.98р. // Земельні відноси-ни в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. – К., 1998. – С.562.

Земельне право України

85.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них” від 08.05.96р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і норма-тивні документи. – К., 1998. – С.576–578.

86.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок користування земля-ми водного фонду” від 13.05.96р. // Земельні відносини в Україні: законо-давчі акти і нормативні документи. – К., 1998. – С.578.

87.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про перелік видів діяльності, що нале-жать до природоохоронних заходів” від 17.09.96р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. – К.,1998. – С.580–587.

88.       Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок стимулювання прац-івників та розвитку зміцнення матеріально-технічної бази спеціально упов-новажених державних органів, стимулювання громадських інспекторів у галузі охорони природи та раціонального використання природних ресурсів” від 28.06.97р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і норма-тивні документи. – К.,1998. – С.587–590.

89.       Наказ Держкомзему України від 29.07.93р. №65 “Про затвердження Тимчасо-вого положення про порядок здійснення органами Держкомзему України дер-жавного контролю за використанням та охороною земель” // Земельні відноси-ни в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. – К., 1998. – С.714–717.

90.       Наказ Держкомзему України від 08.04.93р. №25 “Про затвердження По-рядку розгляду органами Держкомзему України справ про адміністративні правопорушення земельного законодавства” (із змінами, внесеними згідно з наказом Держкомзему №37 від 06.03.97р.) // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. – К.,1998. – С.733–735.

91.       Наказ Мінбудархітектури України та Держкомзему України від 24.09.93р. №158/61 “Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарсь-кого устрою населеного пункту” // Земельні відносини в Україні: законо-давчі акти і нормативні документи. – К.,1998. – С.635.

92.       Наказ Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Держжитло-комунгоспу України та Фонду державного майна України від 05.04.96р. №31/ 30/53/396 “Про затвердження Положення про порядок встановлення та зак-ріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду та на-дання у спільне користування або спільну сумісну власність земельних діля-нок для спорудження житлових будинків” // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. – К., 1998. – С.638–645.

93.       Наказ Мін’юсту України та Держкомзему України від 06.06.96р. №14/5;48 “Про Порядок посвідчення договорів відчуження земельних ділянок та права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом” // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. – К., 1998. – С.645–653.

94.       Наказ Держкомзему України від 15.02.93р. №10 “Про затвердження Порядку передачі земельних ділянок у приватну власність громадян України” // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. – К., 1998. – С.654–655.

95.       Наказ Держкомзему України від 20.02.96р. №11 “Про затвердження Мето-дичних рекомендацій щодо паювання земель, переданих у колективну власність

Література

сільськогосподарським підприємствам і організаціям” // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. – К., 1998. – С.676–678.

96.       Наказ Держкомзему України від 11.03.97р. №39 “Про затвердження Поло-ження про здійснення державної землевпорядної експертизи” // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. – К., 1998. – С.705–710.

97.       Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосуван-ня судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ // Зе-мельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. – К., 1998. – С.293–304.