Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Контроль за додержанням правового режиму в зонах, що зазнали техногенного забруднення : Земельне право України : Бібліотека для студентів

3. Контроль за додержанням правового режиму в зонах, що зазнали техногенного забруднення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Контроль за додержанням правового режиму в зонах, що зазнали техногенного забруднення, регулюється нормами Зако-ну України “Про правовий режим території, що зазнала радіо-активного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Розділ XXIII. Правовий режим техногенно забруднених земель

Державний контроль за додержанням правового режиму в зонах, що зазнали радіоактивного забруднення, здійснюється обласними радами, їх виконавчо-розпорядчими органами, а також уповноваженими на те державними органами в поряд-ку, встановленому законодавством України.

Органом, відповідальним за здійснення державного кон-тролю за додержанням правового режиму зони відчуження, є Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Прогнозні оцінки сумарної дози опромінення людей, а та-кож контроль за додержанням норм радіаційної безпеки здійснюється Міністерством охорони здоров’я України.

Загальна оцінка радіаційної обстановки на території зон, що зазнали радіоактивного забруднення, радіоекологічний моніто-ринг території, методичне керівництво та координація робіт по визначенню радіаційної обстановки здійснюються Міністер-ством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Радіаційний контроль за рівнем радіоактивного забруд-нення сільськогосподарських угідь здійснюється Міністер-ством аграрної політики України, водних ресурсів – Держав-ним комітетом України по водному господарству; підземних вод та корисних копалин – Державним комітетом України по геології та використанню надр, атмосферного повітря на території населених пунктів – Державним комітетом Украї-ни по гідрометеорології.

Радіаційний контроль за рівнем радіоактивного забруднен-ня сільськогосподарської продукції і продуктів харчування здійснюється Міністерством аграрної політики України та Міністерством охорони здоров’я України.

Радіаційний контроль за рівнем радіоактивного забруднен-ня залізничного, водного, авіаційного та автомобільного транс-порту, їх складових частин, вирішення питань про надання дозволу на його переміщення за межі зон відчуження та безуЗемельне право України

мовного (обов’якового) відселення здійснюється міністерства-ми і відомствами, яким належать вказані транспортні засоби, за участю в необхідних випадках відповідних служб Міністерства внутрішніх справ України.

Радіаційний контроль за вивезенням домашніх і побутових речей, знарядь праці та будівельних матеріалів за межі радіоак-тивно забрудненої території, з якої передбачається відселення людей, здійснюється органами державного санітарного нагляду й відповідними службами Міністерства України з питань над-звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а домашніх тварин – органами державного ветеринарного нагляду.

Контроль за достовірністю і об’єктивністю даних відомчих служб, що здійснюють радіаційний контроль, незалежно від їх підпорядкування, покладається на Державний санітарний на-гляд Міністерства охорони здоров’я України, а метрологічний контроль – на Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації.

Відомчий радіаційний контроль за рівнями радіоактивного забруднення продукції здійснюється підприємствами, об’єднан-нями і організаціями, які її виготовляють.

Особи, винні у порушенні встановленого цим Законом пра-вового режиму в зонах, що зазнали радіоактивного забруднен-ня, а також у невиконанні приписів державних органів, які здійснюють контроль у цій галузі, – несуть встановлену зако-нодавством кримінальну, адміністративну, матеріальну чи іншу відповідальність.

Особи, з вини яких громадянам, підприємствам, установам і організаціям завдано майнової шкоди, пов’язаної з недодер-жанням встановленого цим Законом режиму в зонах, що заз-нали радіоактивного забруднення, повинні відшкодувати зав-дану потерпілим майнову шкоду відповідно до чинного законодавства.