Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Права та обов’язки користувачів надр : Земельне право України : Бібліотека для студентів

3. Права та обов’язки користувачів надр


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Кодекс України “Про надра” встановлює відповідні права та обов’язки користувачів надр (ст. 24). Користувачі надр мають право:

♦          здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчен-ня, комплексне розроблення родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу (ліцензії);

♦          розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу (ліцензії);

Розділ XXII. Правовий режим земель надрокористування

♦          здійснювати на умовах спеціального дозволу (ліцензії) консервацію наданого в користування родовища корис-них копалин або його частини;

♦          на першочергове продовження строку тимчасового кори-стування надрами.

Користувачі надр зобов’язані:

♦          використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;

♦          забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональ-не, комплексне використання та охорону надр;

♦          забезпечити безпеку людей, майна та навколишнього при-родного середовища;

♦          приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх викорис-тання у суспільному виробництві;

♦          виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України.

Права користувачів надр охороняються законом і можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених законодавством України.

Збитки, надані порушенням прав користувачів надр, підля-гають відшкодуванню в повному обсязі відповідно до законо-давчих актів України.

Право користування надрами припиняється у разі:

♦          якщо відпала потреба у користуванні надрами;

♦          закінчення встановленого строку користування надрами;

♦          припинення діяльності користувачів надр, яким їх було надано у користування;

♦          користування надрами з застосуванням методів і спо-собів, що негативно впливають на стан надр, призвидять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров’я населення;

♦          використання надр не для тієї мети, для якої їх було на-дано, порушення інших вимог, передбачених дозволом (ліцензією) на користування ділянкою надр;

Земельне право України

♦          якщо користувач без поважних причин протягом двох років не приступив до користування надрами;

♦          вилучення у встановленому законодавством порядку на-даної у користування ділянки надр.

Право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування. При цьому питання про припи-нення права користування земельною ділянкою вирішується у встановленому земельним законодавством порядку.

Законодавством України можуть бути передбачені й інші випадки припинення права користування надрами.

Землевласники і землекористувачі можуть бути позбавлені права видобування корисних копалин місцевого значення, тор-фу і прісних підземних вод та права користування надрами для господарських і побутових потреб у разі порушення ними по-рядку і умов користування надрами на надання їм у власність або користування земельних ділянок місцевими Радами або іншими спеціально уповноваженими органами в порядку, пе-редбаченому законодавством України.