Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Управління землями водного фонду : Земельне право України : Бібліотека для студентів

3. Управління землями водного фонду


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 

магниевый скраб beletage

Принципами державного управління землями водного фон-ду є: стійкий розвиток поєднання басейнового і адміністратив-но-територіального способів управління, розмежування функцій охорони і функцій господарського використання вод.

Єдину систему органів управління, що забезпечують реалі-зацію державної політики в сфері використання і охорони зе-мель водного фонду утворюють:

♦          Кабінет Міністрів України;

♦          Державний комітет України по земельних ресурсах;

♦          Державний комітет України з питань водного господарства;

♦          Міністерство екологічної безпеки України;

♦          Державний комітет України по лісовому господарству;

♦          Державний комітет України по геології і використан-ню надр;

♦          Державний комітет України по рибному господарству;

Розділ XXI. Правовий режим земель водного фонду

♦          Обласні державні адміністрації;

♦          Виконкоми районних, міських, селищних, сільських рад. Діяльність перелічених державних органів управління в

сфері використання земель водного фонду та користування водними ресурсами доповнює один одного. Серед них спеціаль-ним уповноваженим державним органом управління в сфері використання водного фонду є Державний комітет України по водному господарству.

Основними його функціями є:

♦          планування раціонального використання водних об’єктів;

♦          ведення моніторингу, кадастру і обліку поверхневих і підземних вод;

♦          здійснення державного контролю за охороною і використанням водних об’єктів і дотримання режиму їх водоохоронних зон;

♦          здійснення ліцензування в сфері використання і охоро-ни водних об’єктів;

♦          організація будівництва і експлуатації водосховищ та інших водогосподарських об’єктів комплексного призна-чення, встановлення режиму їх наповнення та скиду, пропуску паводкових вод;

♦          розроблення водогосподарських балансів господарства, схе-ми комплексного використання та охорони водних ресурсів;

♦          вивчення потреби і участь в розробці пропозицій щодо поліпшення водозабезпечення населення і народного господарства;

♦          забезпечення збору, аналізу, розповсюдження інформації з питань водного господарства.

До сфери державного управління щодо використання та охорони водних ресурсів входять: складання (визначення) во-догосподарського балансу; державний моніторинг водних об’єктів; державний облік поверхневих і підземних вод; держав-ний контроль за використанням і охороною водних об’єктів; нормування і ліцензування в сфері використання і охорони водних об’єктів.

Земельне право України

Водогосподарські баланси – розрахункові матеріали, які співставляють потребу у воді з наявними на даній території водними ресурсами. Баланси призначені для оцінки наявності і ступеня використання водних ресурсів на території держави.